Varighed

2,5 - 5 år

Opstart

12. august 2024

Økonomi

SU og elevløn

Adgangskrav

Bestået 9. eller 10. klasse med min. 02 i dansk og matematik.

Skoleoplæring

Mulighed for skoleoplæring via samarbejdsskole

EUX

Vi tilbyder EUX på GF1 og GF2

UDDANNELSEN

På uddannelsen til entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker finder du alle os, der er vilde med duften af olie. Os som godt kan lide at tænke stort. Os som simpelthen ikke kan holde fingrene væk, når vi får øje på mekanik, elektronik og lækkert værktøj. Os som ikke er bange for at få beskidte hænder, og os som står klar til at holde hjulene i gang, når de store entreprenør- og landbrugsmaskiner gør knuder.

Som entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker arbejder man med reparation og vedligehold af de maskiner, der bruges inden for byggeri, landbrug og skovbrug. Arbejdsopgaverne er meget varierede og dækker hele spektret fra nørklen med bittesmå reservedele til reparationer af kæmpestore landbrugsmaskiner.

På uddannelsen får du en grundlæggende viden om entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker-faget. Du lærer at vedligeholde og reparere forskellige maskiner som fx gravemaskiner, traktorer, mejetærskere og maskiner til fældning af træer. Du lærer også at montere redskaber og ekstra udstyr på maskinerne, du lærer at svejse, og du lærer at fremstille reservedele.

GF+

Er det flere år siden, at du sidst har siddet på skolebænken? Er du i tvivl om hvilken erhvervsuddannelse, der er det bedste match for dig? Og/eller har du behov for at få finpudset dine kompetencer, inden du kaster dig ud i en ny uddannelse? Så er GF+ et rigtig godt sted at starte.

GF+ er et introforløb af 10 ugers varighed, der giver dig et godt indblik i de mange muligheder inden for erhvervsuddannelserne. Her får du mulighed for at få afprøvet dine interesser og evner inden for en udvalgt fagretning, få genopfrisket velkendte skolefag som dansk og matematik samt blive introduceret til relevante erhvervsfag som for eksempel arbejdspladskultur,  faglig kommunikation og lærepladssøgning. Alt sammen noget, der klæder dig rigtig godt på til en god start på din erhvervsuddannelse.

Du kan vælge mellem følgende fagretninger på GF+:

 • Teknologi, Byggeri og Transport
 • Nordic Food College (Morsø Landbrugsskole og Culinary)
 • Business

Der er ingen afsluttende eksamen, men alle fagretninger afsluttes med en personlig samtale og vejledning, der skal sikre, at du kommer videre på det Grundforløb 2, der er relevant for dig.

GF1

Grundforløb 1 (GF1) er et introducerende forløb af 20 ugers varighed. Her får du lov til at snuse til flere fagområder inden for fagretningen ’Auto’, så du er bedst muligt rustet til at foretage dit endelige uddannelsesvalg. Du bliver introduceret til uddannelserne til personvognsmekaniker lastvognsmekaniker samt entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker i både teori og praksis, så du er godt klædt på til at tage dit endelige valg af uddannelse.

Du kan tage GF1 i Thisted.

GF2

Grundforløb 2 (GF2) er et grundforløb af 20 ugers varighed målrettet den uddannelse, du har valgt. På GF2 for entreprenør- og landbrugsmaskinmekanikere får du den grundlæggende oplæring inden for faget, så du bliver godt klædt på til at skulle starte i lære på hovedforløbet. Undervisningen veksler mellem teori og praksis, og du vil blandt andet skulle lære om, hvordan man vedligeholder og laver serviceopgaver på entreprenør- og landbrugsmaskiner, og hvordan man laver enkle af- og påmonteringsopgaver af elektriske systemer. Du kommer også til at udføre simple justerings- og reparationsopgaver på benzin- og dieselmotorer, og du lærer om fejlfinding på de elektriske systemer. Herudover får du undervisning i fagene dansk, matematik, fysik og engelsk.

Du kan tage GF2 i Thisted.

Hovedforløb

Så er det nu, det for alvor bliver spændende. Det er nemlig blevet tid til at vælge speciale og dermed beslutte, hvilken gren af entreprenør- og landbrugsmaskinmekanikerfaget, du vil specialisere dig indenfor.

Du kan vælge mellem følgende specialer:

 • Entreprenørmaskinmekaniker
 • Landbrugsmaskinmekaniker
 • Personliftmekaniker
 • Landbrugssmed
 • Kranmekaniker

EUC Nordvest udbyder ikke hovedforløbet på entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen, så du skal færdiggøre den sidste del af din uddannelse på en anden skole. Hvis du vil vide mere om, hvad de enkelte specialeretninger indeholder, skal du derfor søge information herom på den skole, du vælger at færdiggøre din uddannelse på. Vi kan dog godt afsløre så meget, som at uanset hvilken skole du vælger, så vil dit hovedforløb komme til at veksle mellem oplæringsophold på din læreplads og skoleophold, så du kommer i dybden med dit fag i både teori og praksis. Hovedforløbet afsluttes med en svendeprøve, og så er du i mål.

Uddannelsens opbygning

En erhvervsuddannelse består af to grundforløb og ét eller flere hovedforløb. Grundforløbene foregår primært på erhvervsskolen, mens hovedforløbene veksler mellem oplæringsophold på en læreplads og skoleophold. Størstedelen af dit hovedforløb tilbringer du dog på lærepladsen.

Hvor lang tid din uddannelse samlet set tager afhænger af dit valg af uddannelse, trin og speciale, samt om du starter din uddannelse på GF1 eller GF2.

EUX

Vil du gerne sparke døren ind til endnu flere fremtidsmuligheder, kan du vælge at tage din erhvervsuddannelse som EUX. Med en EUX kombinerer du din erhvervsuddannelse med en række fag på gymnasialt niveau, svarende til en HF. Det giver dig en erhvervsfaglig studentereksamen, og med dén i hus, har du virkelig stærke kort på hånden. Du vil nemlig både kunne starte direkte i job som faglært inden for din branche, og du vil kunne søge ind på en akademiuddannelse eller videregående uddannelse. Valget er dit!

Som udgangspunkt bliver din uddannelse forlænget med min. et halvt år, hvis du tager den som EUX.

Fakta-flyer til print

Flyer om uddannelsen til entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker - kan downloades og printes som A4.

Entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker flyer

Læreplads

Har du behov for hjælp til lærepladssøgningen, er det vores vejlederteam, ’Stifinderen’, du skal have fat i. Dem møder du allerede på GF1 og GF2, når du skal på kursus i lærepladssøgning. De er knivskarpe på, hvad der skal til for at få lærepladsen i hus, og de deler gerne ud af tips og idéer til dine ansøgninger, gode råd til ansættelsessamtaler og så videre. Samtidig er de supergode til at lande uddannelsesaftaler med det lokale erhvervsliv, og derfor er det også kun ganske få af vores elever, der ikke har en læreplads på hånden ved overgangen til hovedforløbet. Skulle du være så uheldig, at du ikke har fundet en læreplads ved hovedforløbets start, er der dog ingen grund til panik. Så kan du nemlig starte i skoleoplæring, indtil vi finder den helt rigtige oplæringsvirksomhed til dig.

Du kan kontakte Stifinder-teamet her.

Skoleoplæring

Skoleoplæring er for dig, der ved afslutningen af dit grundforløb endnu ikke har fundet en læreplads. Her har skolen mulighed for at tilbyde egnede elever optagelse i skoleoplæring efter ansøgning.

Skoleoplæring er en kombination af undervisning på skolen og virksomhedsforlagt oplæring, hvor du, under tilsyn fra skolen, bliver oplært i en virksomhed. Målet er naturligvis at få dig videre i en ordinær uddannelsesaftale, og derfor skal du også være lærepladssøgende under skoleoplæringen. Som udgangspunkt vil du skulle starte i skoleoplæring én måned efter, at du har  afsluttet dit grundforløb.

EUC Nordvest udbyder skoleoplæring på følgende uddannelser:

 • Klejnsmed
 • Industritekniker
 • Personvognsmekaniker
 • Tømrer
 • Murer
 • Ernæringsassistent
 • Kontoruddannelsen m. specialet ’Administration’

Er det en af de øvrige erhvervsuddannelser, du har valgt, henviser vi dig til en af vores samarbejdsskoler, så du kan starte i skoleoplæring dér. De fleste Grundforløb 2 giver adgang til skoleoplæring på en erhvervsskole.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte Torben Ladefoged, leder af skoleoplæringscenter, på telefon 30 10 65 72 eller via mail tla@eucnordvest.dk. Du kan også finde information om skoleoplæring på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk samt på Uddannelsesguiden: www.ug.dk.

Brobygning 8. - 9. - 10. klasse

Når du er i brobygning i autoafdelingen får du en lille forsmag på, hvad der venter dig, hvis du vælger at starte på en uddannelse inden for Auto. Du får indblik i, hvordan autouddannelserne er opbygget, hvilke typer opgaver vi arbejder med i værkstedet, og hvad du kan forvente dig som lærling i en oplæringsvirksomhed. Du får selvfølgelig også en rundvisning, hvor du får indblik i kulturen og miljøet både på skolen generelt og her i autoafdelingen.

Og så skal du naturligvis have lov til at prøve kræfter med faget i praksis. Vi har forskellige, korte service- og reparationsopgaver og øvelser inden for adskillelse, kontrol, montering og afprøvning på fx bremser, styretøj, undervogn eller motor, som du kan få lov at prøve kræfter med. Der vil naturligvis være forskel på, hvor dybt vi kan ”dykke ned”, alt efter om du er på 8. klasses brobygning en enkelt dag, eller om du er på brobygning i 9. eller 10. klasse, hvor vi typisk vil have flere dage til rådighed. Uanset hvad skal vi dog nok sørge for, at du under dit brobygningsforløb får et godt indblik i den spændende hverdag her i autoafdelingen.

Skolehjemmet

Du kan søge om en plads på skolehjemmet, hvis du er elev på:

 • En merkantil erhvervsuddannelse, en teknisk erhvervsuddannelser eller Social- og Sundhedsskolen (EUD og EUX)
 • En gymnasial uddannelse  (HHX, HTX og STX)
 • Campus10  eller FGU
 • VUC

Læs mere om skolehjemmet

Lokale undervisnings[-]planer

Studie- og ordensregler

Du bedes sætte dig ind i skolens studie- og ordensregler inden du starter dit skoleophold på EUC Nordvest. Åben nedenstående link og læs om reglerne:

Studie- og ordensregler for erhvervsuddannelserne.

Hør Joakim fortælle om landbrugsmaskinuddannelsen

Studiemiljø

Som elev på EUC Nordvests erhvervsuddannelser bliver du en del af et attraktivt studiemiljø. Skolen ligger centralt placeret midt i Thisteds uddannelsescampus, hvor eleverne fra både de tekniske og merkantile erhvervsuddannelser, HHX, HTX, STX, HF og SOSU har sin daglige gang.

De mange hyggekroge og store fællesarealer giver god mulighed for, at du kan mødes med de øvrige elever på tværs af klasser, årgange og uddannelser – både til hygge i løbet af skoledagen, når der er fælles faglige og sociale arrangementer, samt når der er fredagscafé eller fest på programmet.

På flere af vores uddannelser har vi åbne værksteder, hvor du har mulighed for at arbejde med egne projekter uden for skoletid, og har du brug for hjælp til lektier og afleveringer, kan du deltage i vores lektiecafé, hvor underviserne står klar til at hjælpe med både stort og småt.

EUC Nordvest 2 07945

Karrieremuligheder

Som entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker er nogle af de mest oplagte arbejdspladser værksteder, der servicerer, og reparerer entreprenør- eller landbrugsmaskiner, og firmaer der sælger eller lejer maskinerne ud. Men der er også jobmuligheder inden for fx landbrug, gartneri og anlægsentreprenørbranchen. Dit valg af speciale vil have betydning for, hvilke jobmuligheder der vil være de mest oplagte for dig.Med entreprenør- og landbrugsmaskinmekanikeruddannelsen har du også gode muligheder for at videreuddanne dig, hvis det er det, du har lyst til. Det kunne fx være til offshore driftsteknolog, produktionsteknolog.

EUC Nordvest 3 03153
Casper Christensen, Entreprenør

Det der er fedt ved min uddannelse er, at jeg selv skal finde en løsning. Både på kort sigt og lang sigt. Jeg får lov til selv at bruge det store værktøj og ikke bare de små nøgler, som til de almindelige personbiler. Vi er oppe i en lidt større skala, når vi reparerer store landbrugsmaskiner.

Casper Christensen, entreprenør- og landbrugsmaskinmekanikerelev

Uddannelsesforløb

Det er mindre end 2 år siden, jeg gennemførte 9. eller 10. klasse

Grundforløb 1 o g 2 (40 uger)
Praktik 
Skole
Praktik
Skole
Praktik
Skole
Praktik
Skole
Praktik
Skole
Praktik
Skole
Praktik
Skole
Grundforløb
Skole
Praktik

Hvis det er mere end 2 år siden, du har gennemført 9. eller 10. klasse, eller er du fyldt 25 år, kan du kontakte skolens vejledere i Stifinder Vejledning. Vejlederne kan give dig mere information om, hvordan dit forløb vil se ud.