Erhvervs[-]uddannelserne

Find informationer om undervisning og kvalitet på Erhvervsuddannelserne i henhold til lov om åbenhed og offentlighed.


På disse sider finder du informationer om kvalitetsarbejdet og kvaliteten af undervisningen på Erhvervsuddannelserne, EUC Nordvest.

"Kvalitet og professionalisme" lyder et af vores værdier.

Det er derfor vores mål, at undervisningen og øvrige ydelser lever op til de forventninger, som vores elever, forældre, virksomheder og samfundet har til Erhvervsuddannelserne på EUC Nordvest.

På nedenstående "kvalitetssider" finder du informationer om den systematiske indsats vi gør,  for at sikre tilfredsstillende kvalitet i undervisningen, og de resultater vi har opnået gennem undervisningen på  Erhvervsuddannelserne.

EUC Nordvest 2 08839