Skal du til optagelsesprøve?
Find informationerne her

Du skal have opnået 02 i hhv. dansk- og matematikafgangsprøverne i 9. eller 10. klasse eller ved prøver på tilsvarende niveau eller have en uddannelsesaftale om praktik i en virksomhed.

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du desuden være erklæret uddannelsesparat af din UU-vejleder.

Hvis du ikke lever op til optagelseskravene

Lever du ikke op til adgangskravene kan du:

 • Opkvalificere dig i matematik og dansk, inden du starter på din ønskede erhvervsuddannelse. Du kan opkvalificere dig på forskellige måder, alt efter din alder, men produktionsskole eller VUC kan være en mulighed. Hvis du er under 25 år, kan du kontakte din UU-vejleder for at få vejledning.
   
 • Vælge at gå til optagelsesprøve på EUC Nordvest i dansk og/eller matematik og møde til en efterfølgende samtale med en vejleder på EUC Nordvest. Til samtalen vurderer vejlederen, om du fagligt lever op til optagelseskravet (den/de relevante prøver skal bestås), og om du fagligt, personligt og socialt er klar til at kunne gennemføre den ønskede uddannelse.
Hvad skal jeg medbringe til prøven?

Danskprøven

 • Skriveredskaber
 • Evt. andre ønskede hjælpemidler
 • Evt. mad og drikke


Matematikprøven

 • Alle hjælpemidler er til rådighed – (internet og kommunikation er IKKE tilladt).
 • Lommeregner med de 4 regningsarter og kvadratrod (telefon må ikke benyttes som lommeregner)
 • Lineal, vinkelmåler, skriveredskaber
 • Evt. mad og drikke
Om optagelsesprøven

Du har kun adgang til optagelsesprøve, hvis du har tilmeldt dig en uddannelse hos EUC Nordvest via optagelse.dk.

OPTAGELSESPRØVER:
Juni 2024:
- Dansk d. 25/6 kl. 11-13
- Matematik d. 26/6 kl. 11-13
August 2024:
- Dansk d. 6/8 kl. 11-13
- Matematik d. 7/8 kl. 11-13

OBS.: Alle prøver foregår på EUC Nordvest i Thisted - det gælder også for dig, der skal starte på Nordic Food College; Morsø Landbrugsskole eller Culinary, eller på Business Nordvest i Nykøbing Mors.

Hvis du vil forberede dig på prøven, kan du se eksempler på opgaverne her:

Hvad er ikke tilladt under prøven?
 • Internet og kommunikation er IKKE tilladt.
 • Det er som udgangspunkt ikke tilladt at forlade lokalet, mens prøven er i gang. Der er ikke mulighed for at ryge i prøvetiden.
 • Øvrige regler vil der blive informeret om til prøven.
Begrænset antal forsøg

Vi skal gøre dig opmærksom på, at du har to, undtagelsesvist tre forsøg, til at gå til optagelsesprøve på en erhvervsskole. Herefter har du ikke længere mulighed for dette – heller ikke hvis du senere ønsker at blive optaget på en anden uddannelse.

Om samtalen

Samtalen foregår med en vejleder og indgår i en samlet vurdering af, om du lever op til optagelseskravene.

Ved samtalen vil vejleder bl.a. spørge ind til: 

 • Motivation for uddannelsen og lyst til læring
 • Generel viden om forventninger og krav til at gennemføre en erhvervsuddannelse
 • Selvstændighed og ansvarlighed
 • Mødestabilitet
 • Samarbejdsevner
 • Respekt, herunder at udvise forståelse for andre mennesker
 • Dit faglige niveau inden for de fag, der indgår på din ønskede uddannelse