Varighed

4 - 5 år

Opstart

12. august 2024

Økonomi

SU og elevløn

Adgangskrav

Bestået 9. eller 10. klasse med min. 02 i dansk og matematik.

Skoleoplæring

Mulighed for skoleoplæring på EUC Nordvest

EUX

Uddannelsen udbydes også som EUX

UDDANNELSEN

På træfagenes byggeuddannelse finder du alle os, der er vilde med savsmuld, skruer og tommestokke. Os der sikrer at dit tag er tæt, dit gulv ligger lige, og dit køkken er monteret korrekt. Os der gerne vil lære hele paletten fra reparationer og restaurationer til ombygning og nybyggeri. Os der brænder for at kunne hjælpe kunderne i mål med selv de vildeste boligdrømme.

På træfagenes byggeuddannelse lærer du at bygge og arbejde med træ. Du lærer om forskellige byggematerialer, om de værktøjer, maskiner og teknikker, du skal bruge i dit daglige arbejde, om sikkerhed og om gældende love og regler. Du lærer også at tegne i både 2D og 3D, og du lærer at vurdere hvilke løsninger, der passer bedst til opgaven, baseret på holdbarhed, kvalitet og pris. Og så lærer du – ikke mindst  - at udføre kvalitetshåndværk i praksis.

Du skal være forberedt på, at træfagenes byggeuddannelse kræver håndelag, præcisionsarbejde og overblik.

GF+

Er det flere år siden, at du sidst har siddet på skolebænken? Er du i tvivl om hvilken erhvervsuddannelse, der er det bedste match for dig? Og/eller har du behov for at få finpudset dine kompetencer, inden du kaster dig ud i en ny uddannelse? Så er GF+ et rigtig godt sted at starte.

GF+ er et introforløb af 10 ugers varighed, der giver dig et godt indblik i de mange muligheder inden for erhvervsuddannelserne. Her får du mulighed for at få afprøvet dine interesser og evner inden for en udvalgt fagretning, få genopfrisket velkendte skolefag som dansk og matematik samt blive introduceret til relevante erhvervsfag som for eksempel arbejdspladskultur,  faglig kommunikation og lærepladssøgning. Alt sammen noget, der klæder dig rigtig godt på til en god start på din erhvervsuddannelse.

Du kan vælge mellem følgende fagretninger på GF+:

 • Teknologi, Byggeri og Transport
 • Nordic Food College (Morsø Landbrugsskole og Culinary)
 • Business

Der er ingen afsluttende eksamen, men alle fagretninger afsluttes med en personlig samtale og vejledning, der skal sikre, at du kommer videre på det Grundforløb 2, der er relevant for dig.

GF1

Grundforløb 1 (GF1) er et introducerende forløb af 20 ugers varighed. Her får du lov til at snuse til flere fagområder inden for fagretningen ’Byggeri’, så du er bedst muligt rustet til at foretage dit endelige uddannelsesvalg. Du bliver introduceret til tømrerfaget og murerfaget i både teori og praksis, så du er godt klædt på til at tage dit endelige valg af uddannelse.
Du kan tage GF1 i Thisted.

GF2

Grundforløb 2 (GF2) er et grundforløb af 20 ugers varighed målrettet den uddannelse, du har valgt. På GF2 på træfagenes byggeuddannelse får du den grundlæggende oplæring inden for træfagene, så du bliver godt klædt på til at skulle starte i lære på hovedforløbet. Undervisningen veksler mellem teori og praksis. Du kommer til at lære en masse om trækonstruktioner, om hvordan du laver en arbejdstegning, om materialevalg til forskellige opgaver, om hvordan du anvender både manuelt og elektrisk værktøj korrekt samt om sikkerheden på en byggeplads. Herudover vil der være undervisning i en række almene grundfag.
Du kan tage GF2 i Thisted.

Hovedforløb

Så kan du godt begynde at glæde dig. Nu står virksomhedspraktikken nemlig lige for døren, og du skal ud at lære en masse om, hvad det vil sige at arbejde i en rigtig virksomhed. Samtidig er det nu, du skal vælge speciale og dermed beslutte hvilken gren af faget, du vil specialisere dig indenfor.

På træfagenes byggeuddannelse kan du vælge mellem specialerne:

EUC Nordvest udbyder specialet ’Tømrer’, men ikke de to øvrige specialer. Du kan således tage hele din tømreruddannelse her på skolen, men er drømmen at blive gulvlægger eller tækkemand, skal du færdiggøre den sidste del af din uddannelse på en anden skole. Vil du vide mere om det specifikke indhold på gulvlægger- og tækkemandsuddannelserne, skal du derfor indhente information om det på den skole, hvor du vælger at tage specialet.

Uanset hvilket speciale du vælger, vil hovedforløbet veksle mellem oplæringsophold på din læreplads og skoleophold, hvor du får rig mulighed for at kommer i dybden med dit fag i både teori og praksis. Du afslutter dit hovedforløb med en svendeprøve, og så er du i mål.

Du kan tage hovedforløbet i Thisted

Uddannelsens opbygning

En erhvervsuddannelse består af to grundforløb og ét eller flere hovedforløb. Grundforløbene foregår primært på erhvervsskolen, mens hovedforløbene veksler mellem oplæringsophold på en læreplads og skoleophold. Størstedelen af dit hovedforløb tilbringer du dog på lærepladsen.

Hvor lang tid din uddannelse samlet set tager afhænger af dit valg af uddannelse, trin og speciale, samt om du starter din uddannelse på GF1 eller GF2.

EUX

Vil du gerne sparke døren ind til endnu flere fremtidsmuligheder, kan du vælge at tage din erhvervsuddannelse som EUX. Med en EUX kombinerer du din erhvervsuddannelse med en række fag på gymnasialt niveau, svarende til en HF. Det giver dig en erhvervsfaglig studentereksamen, og med dén i hus, har du virkelig stærke kort på hånden. Du vil nemlig både kunne starte direkte i job som faglært inden for din branche, og du vil kunne søge ind på en akademiuddannelse eller videregående uddannelse. Valget er dit!

Som udgangspunkt bliver din uddannelse forlænget med min. et halvt år, hvis du tager den som EUX.

Fakta-flyer til print

Flyer om uddannelsen til tømrer - kan downloades og printes som A4.

Tømrer flyer

Læreplads

Har du behov for hjælp til lærepladssøgningen, er det vores vejlederteam, ’Stifinderen’, du skal have fat i. Dem møder du allerede på GF1 og GF2, når du skal på kursus i lærepladssøgning. De er knivskarpe på, hvad der skal til for at få lærepladsen i hus, og de deler gerne ud af tips og idéer til dine ansøgninger, gode råd til ansættelsessamtaler og så videre. Samtidig er de supergode til at lande uddannelsesaftaler med det lokale erhvervsliv, og derfor er det også kun ganske få af vores elever, der ikke har en læreplads på hånden ved overgangen til hovedforløbet. Skulle du være så uheldig, at du ikke har fundet en læreplads ved hovedforløbets start, er der dog ingen grund til panik. Så kan du nemlig starte i skoleoplæring, indtil vi finder den helt rigtige oplæringsvirksomhed til dig.

Du kan kontakte Stifinder-teamet her.

Skoleoplæring

Skoleoplæring er for dig, der ved afslutningen af dit grundforløb endnu ikke har fundet en læreplads. Her har skolen mulighed for at tilbyde egnede elever optagelse i skoleoplæring efter ansøgning.

Skoleoplæring er en kombination af undervisning på skolen og virksomhedsforlagt oplæring, hvor du, under tilsyn fra skolen, bliver oplært i en virksomhed. Målet er naturligvis at få dig videre i en ordinær uddannelsesaftale, og derfor skal du også være lærepladssøgende under skoleoplæringen. Som udgangspunkt vil du skulle starte i skoleoplæring én måned efter, at du har  afsluttet dit grundforløb.

EUC Nordvest udbyder skoleoplæring på følgende uddannelser:

 • Klejnsmed
 • Industritekniker
 • Personvognsmekaniker
 • Tømrer
 • Murer
 • Ernæringsassistent
 • Kontoruddannelsen m. specialet ’Administration’

Er det en af de øvrige erhvervsuddannelser, du har valgt, henviser vi dig til en af vores samarbejdsskoler, så du kan starte i skoleoplæring dér. De fleste Grundforløb 2 giver adgang til skoleoplæring på en erhvervsskole.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte Torben Ladefoged, leder af skoleoplæringscenter, på telefon 30 10 65 72 eller via mail tla@eucnordvest.dk. Du kan også finde information om skoleoplæring på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk samt på Uddannelsesguiden: www.ug.dk.

Brobygning 8. - 9. - 10. klasse

Når du er i brobygning på Byggeri i 8. klasse, får du en forsmag på, hvad man kan forvente sig som elev på tømrer- og mureruddannelsen. Vi giver dig et indblik i, hvordan uddannelserne er opbygget, hvordan en skoledag på Byggeri kan se ud, og hvad du kan forvente dig som tømrer- eller murerlærling i en oplæringsvirksomhed. Du får naturligvis også en rundvisning, hvor du vil kunne se nogle af de ting, vores nuværende elever arbejder med. Og så skal du selvfølgelig have lov til at prøve kræfter med faget i praksis, så vi skal også en tur i værkstedet og lave en mindre opgave. Det kan være, du skal lave en strandstol i træ, lidt flisearbejde på et bord eller noget helt tredje.

Kommer du i brobygning i 9. og 10 kl. bliver det mere specifikt, for her skal du vælge brobygning i enten tømrer- eller murerafdelingen. Det giver mulighed for, at vi kan gå mere i dybden med, hvad vi laver på netop dén uddannelse, du har valgt. I 9. og 10. klasse har vi flere dage til rådighed, så der bliver tid til, at du kan få lov at prøve kræfter med nogle større opgaver i værkstedet. Det kan fx være, at du skal lave et bord/bænkesæt eller et jagtskydetårn, hvis du er i tømrerafdelingen, mens du i murerafdelingen måske bliver sat til at bygge et stykke mur, som du efterfølgende skal pudse med mørtel og sætte fliser på. Uanset hvilken af afdelingerne, du vælger, garanterer vi, at der venter dig et spændende og lærerigt brobygningsforløb.

 

Skolehjemmet

Du kan søge om en plads på skolehjemmet, hvis du er elev på:

 • En merkantil erhvervsuddannelse, en teknisk erhvervsuddannelser eller Social- og Sundhedsskolen (EUD og EUX)
 • En gymnasial uddannelse  (HHX, HTX og STX)
 • Campus10  eller FGU
 • VUC

Læs mere om skolehjemmet

Studie- og ordensregler

Du bedes sætte dig ind i skolens studie- og ordensregler inden du starter dit skoleophold på EUC Nordvest. Åben nedenstående link og læs om reglerne:

Studie- og ordensregler for erhvervsuddannelserne.

Hør Håkon fortælle om tømreruddannelsen

Studiemiljø

Som elev på EUC Nordvests erhvervsuddannelser bliver du en del af et attraktivt studiemiljø. Skolen ligger centralt placeret midt i Thisteds uddannelsescampus, hvor eleverne fra både de tekniske og merkantile erhvervsuddannelser, HHX, HTX, STX, HF og SOSU har sin daglige gang.

De mange hyggekroge og store fællesarealer giver god mulighed for, at du kan mødes med de øvrige elever på tværs af klasser, årgange og uddannelser – både til hygge i løbet af skoledagen, når der er fælles faglige og sociale arrangementer, samt når der er fredagscafé eller fest på programmet.

På flere af vores uddannelser har vi åbne værksteder, hvor du har mulighed for at arbejde med egne projekter uden for skoletid, og har du brug for hjælp til lektier og afleveringer, kan du deltage i vores lektiecafé, hvor underviserne står klar til at hjælpe med både stort og småt.

Tømrer02

Karrieremuligheder

Som faglært inden for træfagenes byggeuddannelse har du rigtig gode muligheder for at få dig et spændende job. Efterspørgslen på dygtige tømrere er stor, og alt tyder på, at efterspørgslen kun vil stige i de kommende år.Du kan søge arbejde i fx tømrer- og snedkerfirmaer, tækkefirmaer, gulvlæggerfirmaer, hos byggeentreprenører eller på byggepladser, ligesom du naturligvis også kan vælge at blive selvstændig og etablere dig med egen virksomhed. Det kan også være, at du har en hed drøm om at videreuddanne dig til fx byggekoordinator, energiteknolog, kort- og landmålingstekniker, bygningskonstruktør eller måske bygningsingeniør. Med træfagenes byggeuddannelse i hus, vil du have rigtig gode kort på hånden til at skabe dig en spændende fremtid i byggebranchen, uanset om du vil i gang her og nu, eller du vælger at bygge ovenpå med yderligere uddannelse.

Sebastian, Tømrer Web

Det der gør tømreruddannelsen spændende for mig er, at jeg kan bygge og skabe noget. Jeg kan se, at matematik kan bruges til noget. Vi laver udregninger på bygninger, og beregner hvor meget det vil koste osv. For mig giver det god mening at bruge viden på den måde. Der er generelt kort vej fra teori til praksis.

Sebastian Nissen, tømrerelev

 

 

Uddannelsesforløb

Det er mindre end 2 år siden, jeg gennemførte 9. eller 10. klasse

Grundforløb 1 o g 2 (40 uger)

 

Praktik

 

Skole 

 

Skole 

 

Skole 

 

Skole 

 

Skole 
Praktik
Skole
Praktik
Skole
Grundforløb
Skole
Praktik

Hvis det er mere end 2 år siden, du har gennemført 9. eller 10. klasse, eller er du fyldt 25 år, kan du kontakte skolens vejledere i Stifinder Vejledning. Vejlederne kan give dig mere information om, hvordan dit forløb vil se ud.