OM OS

EUC Nordvest tilbyder en bred vifte af uddannelsesmuligheder inden for tekniske og merkantile erhvervsuddannelser (EUD/EUX), tekniske og merkantile gymnasiale uddannelser (HTX/HHX), maritime uddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) samt øvrige efter- og videreuddannelser (VEU). De forskellige uddannelser har tilsammen ca. 1.300 årselever, mens kursuscentret servicerer ca. 7.500 kursister på årsbasis.

EUC Nordvest har afdelinger i Thisted, Nykøbing Mors, Fjerritslev og Thyborøn og beskæftiger ca. 225 medarbejdere.

EUC Nordvest 3 04964

EUC Nordvest - Center for Uddannelse og Erhverv er en selvejende institution under Undervisningsministeriet og har eksisteret siden 2006.

Mission, Vision og Værdier

MISSION

Det er EUC Nordvests mission gennem uddannelse og kompetenceudvikling at bidrage mest muligt til livskvalitet for det enkelte menneske og værdiskabelse i virksomheder og samfundet.

VISION

Det er EUC Nordvests vision at være et levende læringssted i verdensklasse, hvor faglige, personlige og sociale kompetencer udvikles.

VÆRDIER
  • Engagement og glæde
  • Samarbejde og respekt
  • Troværdighed og tillid
  • Kvalitet og professionalisme
  • Initiativ og udvikling
  • Rummelighed og omsorg

 

EUC Nordvests værdier betyder

Eleven og kursisten i centrum

Alle elever og kursister på EUC Nordvest oplever - uanset forudsætninger - succes og udbytte af undervisningen.

Elever og kursister skal gennem opmærksomhed, oprigtighed og omsorg gives lyst til uddannelse og udvikling. Kompetent undervisning sikrer, at den enkelte elev og kursist udnytter sine evner optimalt og gør størst mulige faglige og personlige fremskridt.

Skolen er medarbejdernes arbejdsplads

Medarbejderne tilbydes gode og fleksible arbejdsforhold med mulighed for faglig og personlig udvikling, indflydelse og medansvar. Det faglige miljø er præget af dynamik, kreativitet og fordybelse.

Medarbejderne er engagerede, åbne og opmærksomme over for hinanden. Kommunikation og samarbejde er præget af gensidig respekt, ærlighed og tolerance.

Er en uddannelsesinstitution i udvikling

EUC Nordvest er fremsynet og ser muligheder.

EUC Nordvest er en opsøgende, lyttende og spørgende uddannelsesinstitution, hvor alle i dialog og samarbejde tager initiativ til udvikling og forbedringer.

EUC Nordvest tænker innovativt og ser hverdagen og fremtiden i et bredt perspektiv. Vi udvikler vores kompetencer, eksperimenterer, prøver nyt, er reflekterende og deler viden.