LINJER

Den 3-årige gymnasiale uddannelse på Thisted Handelsgymnasium er både spændende og udfordrende. Se de 7 linjer på uddannelsen her. 

Sådan er HHX opbygget

På Thisted Handelsgymnasium er du selv med til at designe din uddannelse, så den matcher dine ønsker og behov. I løbet af dine tre år på HHX vælger du nemlig selv studieretning og valgfag.

HHX består, ligesom andre gymnasieretninger, at et grundforløb på 10 uger efterfulgt af et studieretningsforløb på 2 ¾ år. På grundforløbet bliver du undervist i de obligatoriske fag dansk, engelsk, matematik og samfundsfag. Herudover skal du arbejde med to studieområder, som er tværfaglige forløb, hvor du lærer at arbejde med forskellige teorier og metoder inden for det virksomhedsøkonomiske og det kulturelt sproglige felt. Grundforløbet afsluttes med en individuel opgave og en intern eksamen.

Studieretningsforløb

Når du har afsluttet dit grundforløb på HHX, fortsætter du på den studieretning, du har valgt.

På Thisted Handelsgymnasium kan du vælge mellem følgende studieretninger:

  • Sproglig (Sprog og Kultur)
  • Samfund og International forhold (Økonomi og Marked)
  • Innovation (Økonomi og Marked)
  • Økonomisk (Økonomi og Marked)
  • Marketing (Økonomi og Marked)
  • Matematisk (Økonomi og Marked)
  • Idræt (Økonomi og Marked)

En studieretning på HHX består af to studieretningsfag, en række obligatoriske fag, samt 1-3 valgfag eller niveauløft.

I løbet af dine tre år på handelsgymnasiet, skal du op til mindst 10 eksaminer, ligesom du i løbet af 1. og 2. g. også skal op til min. fem årsprøver. Når alle eksaminer er bestået, er du i mål og kan officielt kalde dig student fra handelsgymnasiet.

HHX Thisted Banner (1)
Lærke Hhx Thisted

Undervisningen er interessant og nutidig, og teorien er i høj grad koblet op på, hvad der sker i den virkelige verden. Det er spændende og meget motiverende.

Jeg går på den økonomiske studieretning, og her oplever jeg en rigtig god sammenhæng mellem fagene. Det er ofte de samme emner, der går igen – bare anskuet fra forskellige perspektiver. Det giver en rigtig god forståelse af tingene. Studiemiljøet er også rigtig godt. Der er en god stemning, når man går på gangene, og alle snakker med alle.

Lærke, 3.g, Thisted Handelsgymnasium

Rundvisning på Thisted Handelsgymnasium

lyst til EN RUNDVISNING ?

Læg vejen forbi Thisted Handelsgymnasium, så du selv kan tjekke de fysiske rammer ud, og få dig en snak med en underviser, elev eller studievejleder. Book en tid via linket herunder.

BOOK EN RUNDVISNING

Rundvisning på Thisted Handelsgymnasium