Varighed

2 år

Opstart

12. august 2024

Økonomi

SU og elevløn

Adgangskrav

Bestået 9. eller 10. klasse med min. 02 i dansk og matematik.

Skoleoplæring

Skoleoplæring udbydes ikke

EUX

-

UDDANNELSEN

På uddannelsen til autohjælper møder du alle os, der er vilde med både biler og teknik. Os der drømmer om at have vejen som arbejdsplads, og som motiveres af en varieret arbejdsdag med spændende arbejdsopgaver. Vi rykker ud, når vejnøden er størst, og vi sætter en ære i at yde en god service og gøre en mærkbar forskel for dem, vi møder på vores vej.

Arbejdet som autohjælper er et meget alsidigt job med arbejdsopgaver, der tæller alt fra almindelig autohjælp på køretøjer, anhugning og bjærgning med spil til udrykningskørsel, grundlæggende redningsarbejde, sikring af arbejdssted samt at assistere ved redningsarbejde på skadested. Det er et arbejde, der kræver, at du kan arbejde hurtigt og koncentreret, og at du kan holde hovedet koldt i pressede situationer.

På autohjælpsuddannelsen lærer du bl.a. om vejen som arbejdsplads, sikkerhedshåndtering af eldrevne køretøjer, blokvognskørsel og bjærgning samt kundeservice og konflikthåndtering. Og som en del af uddannelsen får du alle relevante kørekort og EU-kvalifikationer.

GF+

Er det flere år siden, at du sidst har siddet på skolebænken? Er du i tvivl om hvilken erhvervsuddannelse, der er det bedste match for dig? Og/eller har du behov for at få finpudset dine kompetencer, inden du kaster dig ud i en ny uddannelse? Så er GF+ et rigtig godt sted at starte.

GF+ er et introforløb af 10 ugers varighed, der giver dig et godt indblik i de mange muligheder inden for erhvervsuddannelserne. Her får du mulighed for at få afprøvet dine interesser og evner inden for en udvalgt fagretning, få genopfrisket velkendte skolefag som dansk og matematik samt blive introduceret til relevante erhvervsfag som for eksempel arbejdspladskultur,  faglig kommunikation og lærepladssøgning. Alt sammen noget, der klæder dig rigtig godt på til en god start på din erhvervsuddannelse.

Du kan vælge mellem følgende fagretninger på GF+:

  • Teknologi, Byggeri og Transport
  • Nordic Food College (Morsø Landbrugsskole og Culinary)
  • Business

Der er ingen afsluttende eksamen, men alle fagretninger afsluttes med en personlig samtale og vejledning, der skal sikre, at du kommer videre på det Grundforløb 2, der er relevant for dig.

GF1

Grundforløb 1 (GF1) er et introducerende forløb af 20 ugers varighed. Her får du lov til at snuse til flere fagområder inden for fagretningen ”Teknologi, byggeri og transport”, så du er bedst muligt rustet til at foretage dit endelige uddannelsesvalg. Du bliver introduceret både til smedefaget, industriteknik, værktøjsmager samt vejgodstransport, lager og autohjælp i såvel teori som praksis, så du er godt klædt på til at tage dit endelige valg inden for området.

Du kan tage GF1 i Thisted.

GF2

Grundforløb 2 (GF2) er et grundforløb af 20 ugers varighed målrettet den uddannelse, du har valgt. På GF2 for autohjælpere får du den grundlæggende oplæring inden for autohjælp, så du bliver godt rustet til at skulle starte i lære på hovedforløbet. Undervisningen veksler mellem teori og praksis, og du vil blandt andet lære at anvende og betjene de forskellige former for hjælpeudstyr, herunder gaffeltruck, løftevogn og hydraulisk hjælpeudstyr, ligesom du vil erhverve gaffeltruckførercertifikat og varebilschaufførbevis. Du kommer også til at lære om førstehjælp og brandbekæmpelse, om kontrol og afrapportering af fejl og mangler på køretøjer, korrekt håndtering af relevante godsformer, risikovurdering i forskellige trafikmønstre under varierende forhold og – ikke mindst – om god kundeservice og konflikthåndtering. Herudover vil du blive undervist i grundfag som dansk og naturfag.

Du kan tage GF2 i Thisted.

Hovedforløb

Så er det nu, du for alvor får dit fag ind under huden. Det er nemlig på hovedforløbet, at du via din læreplads kommer ud og oplever autohjælp ”in real life”, når du lærer gennem praksis. Dit hovedforløb kommer til at veksle mellem oplæringsophold på din læreplads og skoleophold, så du kommer til at lære alt, hvad der er værd at vide om dit fag både i teori og praksis.

EUC Nordvest udbyder ikke hovedforløbet på autohjælpsuddannelsen. Hovedforløbet udbydes kun ét sted i Danmark, nemlig på Rybners i Esbjerg. Ønsker du yderligere information om det mere specifikke indhold på hovedforløbet, bedes du således rette henvendelse til Rybners.

Uddannelsens opbygning

En erhvervsuddannelse består af to grundforløb og ét eller flere hovedforløb. Grundforløbene foregår primært på erhvervsskolen, mens hovedforløbene veksler mellem oplæringsophold på en læreplads og skoleophold. Størstedelen af dit hovedforløb tilbringer du dog på lærepladsen.

Hvor lang tid din uddannelse samlet set tager afhænger af dit valg af uddannelse, trin og speciale, samt om du starter din uddannelse på GF1 eller GF2.

Læreplads

Har du behov for hjælp til lærepladssøgningen, er det vores vejlederteam, ’Stifinderen’, du skal have fat i. Dem møder du allerede på GF1 og GF2, når du skal på kursus i lærepladssøgning. De er knivskarpe på, hvad der skal til for at få lærepladsen i hus, og de deler gerne ud af tips og idéer til dine ansøgninger, gode råd til ansættelsessamtaler og så videre. Samtidig er de supergode til at lande uddannelsesaftaler med det lokale erhvervsliv, og derfor er det også kun ganske få af vores elever, der ikke har en læreplads på hånden ved overgangen til hovedforløbet. 

Du kan kontakte Stifinder-teamet her.

Fakta-flyer til print

Flyer om uddannelsen til autohjælp - kan downloades og printes som A4.

Autohjælp flyer

Brobygning 8. - 9. - 10. klasse

Når du er i brobygning i transportafdelingen får du en lille forsmag på, hvad der venter dig, hvis du vælger at starte på autohjælpsuddannelsen. Du får indblik i, hvordan uddannelsen er opbygget, hvordan en skoledag i afdelingen kan se ud, og hvad du kan forvente dig som elev i en oplæringsvirksomhed. Og så skal du naturligvis have lov til at prøve kræfter med faget i praksis. Du får lov at afprøve simulatorerne med kran, lastbil, vogntog og gaffeltruck. Du vil – så vidt muligt – også få mulighed for at arbejde med praksisopgaver i værkstederne og på øvelsespladsen.

Skolehjemmet

Du kan søge om en plads på skolehjemmet, hvis du er elev på:

  • En merkantil erhvervsuddannelse, en teknisk erhvervsuddannelser eller Social- og Sundhedsskolen (EUD og EUX)
  • En gymnasial uddannelse  (HHX, HTX og STX)
  • Campus10  eller FGU
  • VUC

Læs mere om skolehjemmet

Studie- og ordensregler

Du bedes sætte dig ind i skolens studie- og ordensregler inden du starter dit skoleophold på EUC Nordvest. Åben nedenstående link og læs om reglerne:

Studie- og ordensregler for erhvervsuddannelserne.

Studiemiljø

Som elev på EUC Nordvests erhvervsuddannelser bliver du en del af et attraktivt studiemiljø. Skolen ligger centralt placeret midt i Thisteds uddannelsescampus, hvor eleverne fra både de tekniske og merkantile erhvervsuddannelser, HHX, HTX, STX, HF og SOSU har sin daglige gang.

De mange hyggekroge og store fællesarealer giver god mulighed for, at du kan mødes med de øvrige elever på tværs af klasser, årgange og uddannelser – både til hygge i løbet af skoledagen, når der er fælles faglige og sociale arrangementer, samt når der er fredagscafé eller fest på programmet.

På flere af vores uddannelser har vi åbne værksteder, hvor du har mulighed for at arbejde med egne projekter uden for skoletid, og har du brug for hjælp til lektier og afleveringer, kan du deltage i vores lektiecafé, hvor underviserne står klar til at hjælpe med både stort og småt.

EUC Nordvest flag