Sprog og Kultur

Hello, Bonjour, Hola, Guten Tag! Sprog åbner døre og sætter dig i stand til at agere i en globaliseret verden, hvor evnen til at kunne kommunikere med andre mennesker og udveksle informationer på mere end ét sprog er vigtige kompetencer. Den sproglige linje henvender sig til dig, der kan lide at arbejde med sprog og kommunikation, og som er internationalt og kulturelt orienteret.

Du bliver på den sproglige linje dygtig til at kommunikere både mundtligt og skriftligt på tre sprog, som på længere sigt giver dig gode muligheder for at studere og arbejde internationalt. For hvert nyt sprog, du lærer, får du større og mere dybdegående indsigt i verden omkring dig, og du vil opleve, hvordan dét at lære et sprog, gør tilegnelsen af nye sprog sjovere og nemmere.

THISTED HANDELSGYMNASIUM BROCHURE

Hør Viktor fortælle om Thisted handelsgymnasium

Optagelse og ansøgning

Du skal søge om optagelse via optagelse.dk. Husk at du skal have lavet en uddannelsesplan for at kunne ansøge – den kan din UU-vejleder hjælpe dig med at lave.

KARRIEREMULIGHEDER

En HHX fra Thisted Handelsgymnasium er din direkte adgang til en videregående uddannelse på f.eks. universitetet eller en handelshøjskole. 

HHX Thisted Banner (1)