Om culinary

Her finder du informationer om bl.a. kostskolen, ordensregler, undervisningsplaner mv. 

 

EUC Nordvest 1 05926

Ordensregler

PAUSETIDER

8.00 – 9.30
9.50 – 11.20
11.55 – 13.25
13.40 – 15.10

Sygdom

Sygdom meldes til skolen inden klokken 8.00. på tlf. 30 10 65 31 (Linda) samt til arbejdsgiver.
Sygdom skal meddeles hver dag, også hvis man er syg i flere dage.

Fritagelse fra undervisning

Der gives ikke fri for undervisning. Hvis eleven insisterer på at få fri skal eleven kontakte sin arbejdsgiver. I følge AUB's regler kan der kun gives lovligt fravær ved sygdom. (Se Bekendtgørelse nr. 977 af 20. juli 2007 §5, stk. 1).

Registrering af elevers evt. sygdom og fravær

Evt. fravær registeres dagligt. Ved ulovligt fravær sendes der brev ud til arbejdsgiver, idet arbejdsgiver trækkes i AER-refusion. Eleven kan blive bedt om lægeerklæring efter mere end 3 dages sygdom. Skolen betaler denne udgift.

Studieaktivitet

Det forudsættes og forventes, at du som elev er studieaktiv og dermed møder til tiden og er forberedt til alle dine timer. Surf på nettet, som ikke har med undervisningen at gøre (facebook, youtube mm.), skal henlægges til de aftalte pauser.

I undervisningstiden skal opgaveløsning/projektarbejde foregå i undervisningslokalet eller grupperum/opholdsstue.

Konsekvensen af manglende studieaktivitet eller sygdom kan være:

  • Tvungen deltagelse i lektiehjælp efter skoletid
  • At du skal tage et fag igen
  • Tage en delperiode om
  • Gennemføre et nyt forløb

Fællessamling/beskeder

Der afholdes fællesmøde hver mandag kl. 8.00, hvor alle elever deltager.

På hverdage gives beskeder efter middagsmaden i spisesalen.

Spisning

Madpakker spises i spisesalen. Der må ikke spises mad i klasselokaler og opholdsstuer.

Du har mulighed for at få delvis kost til 900 kr. pr. mdr.(formiddagskaffe/middagsmad/eftermiddagskaffe)

Du kan også købe et enkelte måltid mad i kantinen. Morgenmad/formiddagskaffe kr. 25,- og middagsmad kr. 35,- og eftermiddagskaffe kr. 15,-.

Arbejdstøj

Sikkerhedsfodtøj, støvler og arbejdstøj skal anbringes i skabene ved maskinhallen.Eleven skal betale et depositum på 100 kr. for skabsnøgle.
Sikkerhedsfodtøj og støvler må på skolen kun benyttes i maskinhallen/gården.
Udgang til - og indgang fra udendørsøvelser og staldpraktik sker gennem døren ved støvlerummet.
Arbejdstøj er ikke tilladt i opholdsstuerne.

Oprydning

Alle elever skal rydde op efter sig i undervisningslokaler efter skoletid.

Alkohol

Alkohol er forbudt på skolens område - med mindre der er givet tilladelse af skolen i forbindelse med arrangementer. Elever, der møder beruset til undervisning, vil blive bortvist. Vi forbeholder os ret til at teste elever. Overtrædelse af alkoholforbudet vil medføre hjemsendelse.

Bortvisning

En elev kan bortvises, hvis vedkommende udviser uacceptabel adfærd i forhold til andre elever, personale eller skolens værdier. Bortvisningen varighed vurderes individuelt alt efter forseelsens karakter.

Kostskolen

Kunne du tænke dig at bo dør om dør med dine kammerater, mens du tager din uddannelse på Nordic Food College? Trænger du måske til at komme lidt hjemmefra og prøve at stå på egne ben? Eller synes du bare, at du har ALT for lang transporttid mellem skole og hjem? Så er et værelse på kostskolen formentlig den perfekte løsning for dig.

På kostskolen kommer du til at bo på et 2-mands værelse med eget bad og toilet, og herudover får du:

  • Fuld kost og logi
  • Internetadgang
  • Hjælp til lektierne, hvis du har behov for det
  • Socialt samvær og fællesskab

Læs mere

Støtte under uddannelsen

Lektiehjælp

Der er lektiehjælp hver dag fra kl. 15.20 - 16.20 og igen fra kl. 18.30 - 19.30 på lærerværelset.

Kontaktlærer

Fra første dag på Culinary får du en personlig kontaktlærer, som vil følge dig gennem hele dit uddannelsesforløb.

Kontaktlæreren hjælper dig, hvis du har brug for vejledning til lektier, praktikplads, uddannelsesaftale m.m.

Læreplads

Uddannelsesaftale

En uddannelsesaftale er en form for ansættelseskontrakt, som sikrer dig gennem hele dit lærepladsforløb. Før du kan starte på din læreplads, skal du have en underskrevet uddannelsesaftale.