Opstart

Kontakt Kursuscentret.nu, telefon 99 19 19 07.

Drømmer du om et spændende job under vandoverfladen ?

Erhvervsdykkere kommer til at spille en nøglerolle i den grønne omstilling fremadrettet, hvor flere og flere aktiviteter inden for energiområdet forventes at blive flyttet ud på havet. Allerede nu oplever vi en støt stigende efterspørgsel på dygtige erhvervsdykkere.

Som erhvervsdykker har man – som navnet indikerer – opnået kompetencerne til at udføre sit erhverv under vandet. En erhvervsdykker vil således typisk have en teknisk erhvervsuddannelse eller lignende på CV’et, som så er blevet suppleret med en erhvervsdykkeruddannelse.

Alt afhængigt af ens fagspecifikke kompetencer, kan man som erhvervsdykker varetage arbejdsopgaver inden for fx:

 • Konstruktion og vedligehold af offshore-vindmølleparker, energiøer, bølgeenergianlæg,
  broer, tunneller og øvrige vandbygværker
 • Udlægning, nedgravning og reparation af søkabler og rørledninger 
 • Miljøovervågning gennem prøvetagning og inspektion af vandmiljø og installationer
  til vands
 • Eftersøgning af savnede personer i søer, åer og ved havet eller redningsopgaver
  til vands

Der er rig mulighed for en alsidig hverdag fyldt med spændende arbejdsopgaver.

Uddannelsen til erhvervsdykker

Du kan blive uddannet erhvervsdykker på flere niveauer:
 • Overfladeforsynet dykning ned til 30 m. under vandoverfladen
 • Overfladeforsynet dykning ned til 50 m. under vandoverfladen
 • Trimix (dykning med blandingsgas) 50+ m. under vandoverfladen
 • Dykkerleder, Trin 1
 • Dykkerleder, Trin 2

Du bestemmer helt selv, hvor mange af niveauerne, du vil uddanne dig i, men dine jobmuligheder bliver naturligvis større, jo flere niveauer – og dermed kompetencer – du bygger på.

Relaterede kurser

Relaterede kurser

Ud over de forskellige niveauer af erhvervsdykkeruddannelser, er der mulighed for at tilvælge en række øvrige kurser, der alle relaterer sig til arbejdet som erhvervsdykker, fx:

• Spuling
• Sprængning
• Skæring
• Svejsning
• Mammutsugning
• Dykkerrelateret førstehjælp

Adgangskrav

Det er en klar fordel, hvis du har en teknisk erhvervsuddannelse eller lignende med i rygsækken, da arbejdet som erhvervsdykker ofte består af håndværksmæssige opgaver som fx svejsning, spuling, sprængning o.lign.

Endvidere stiller arbejdet som erhvervsdykker store krav til din fysiske formåen, så det er helt afgørende, at du er i god fysisk form.

Herudover er det et krav, at du:
• Har en godkendt sundhedserklæring
• Har erhvervet dig et SCUBA ERHVERV-certifikat

Studiemiljø

Som elev på North Sea College bliver du en del af et hyggeligt studiemiljø, hvor både elever og kursister fra hele landet har sin daglige gang. Det er vigtigt for os, at North Sea College er et godt og rart sted at være – og et godt og rart sted at lære. Vi tror nemlig på, at du lærer bedst og mest, når du trives og har det godt. Derfor lægger vi også stor vægt på, at vi alle møder hinanden med respekt og forståelse.

Hyggelige fællesaktiviteter er en integreret del af studiemiljøet på North Sea College. Fællesaktiviteterne ligger typisk om aftenen og kan fx være fisketure, bankospil, dyst i diverse boldspil på vores udendørsbane eller fællestræning i fitnesscentret.

Skolens kantine er et af de særligt populære samlingspunkter. Det er nemlig her, der serveres morgenmad, formiddagskaffe og frokost samt aftensmad og aftenkaffe til de elever og kursister, der bor på skolehjemmet.

Fiskeriskolen Indgang
Kontakt

Vil du vide mere?

Lyder erhvervsdykkeruddannelsen som noget for dig, og vil du gerne vide mere? Så giv vores dykkeruddannelseskoordinator, Maja Jakobsgaard Kynde, et kald på telefon 99 19 19 19