fOR ARBEJDSGIVERE

Samarbejdet med jordbrugsfagene er altafgørende for kvaliteten af undervisningen på Morsø Landbrugsskoles grund- og hovedforløb.

Derfor er vi rigtig glade for de virksomheder, som ved at være praktikplads, er med til at give vores elever den bedste start på livet som landmand, gartner eller dyrepasser.

 

EUC Nordvest 1 06485

Har du lyst til at blive praktikplads eller har du spørgsmål vedr. praktik, er du meget velkommen til at kontakte Morsø Landbrugsskoles kontor på tlf. nr.: 99 19 19 19.

Indgåelse af uddannelsesaftale

For at du som virksomhed, kan lave en uddannelsesaftale med en elev, skal virksomheden først være godkendt som praktikplads. Det er gratis at blive godkendt som praktikplads.

Klik her for at ansøge om at blive praktikplads

Herefter skal du udfylde og indsende en ansøgning om indgåelse af uddannelsesaftale mellem virksomheden og eleven. Ansøgningen sendes til Morsø Landbrugsskole.

Klik her for at udfylde papirerne til en uddannelsesaftale

I forbindelse med udarbejdelsen af en uddannelsesaftale, kommer vi gerne ud i virksomheden og udfylder aftalen sammen med jer. Besøget koster naturligvis ingenting.

Elevløn

Se gældende lønsatser for elever på landbrugsuddannelsen på Jordbrugetsuddannelser.dk.

Vær opmærksom på, at du som arbejdsgiver skal kende elevens uddannelsesplan, før du kan indplacere eleven på det rette løntrin.

Har du spørgsmål vedr. ovenstående, er du velkommen til at kontakte os på tlf. nr.: 99 19 19 19.