Varighed

3 år og 6 måneder

Opstart

12. august 2024

Økonomi

SU og elevløn

Adgangskrav

Bestået 9. eller 10. klasse med min. 02 i dansk og matematik.

Skoleoplæring

Skoleoplæring udbydes ikke

EUX

-

UDDANNELSEN

På uddannelsen til bådmekaniker finder du os, der er vilde med mekanikeropgaver med et maritimt fokus. Os, som ikke bliver for grønne i hovedet, når vi ikke har fast grund under fødderne. Og os, der synes, at det er megafedt at makke med alt fra motorer og propelaksler til ladesystemer og hydrauliske anlæg.

Som bådmekaniker arbejder man med installation, vedligehold, fejlfinding og reparation af motorer og andet udstyr på fritidsbåde og mindre erhvervsbåde. Og det er bestemt ikke kun mekaniske systemer, man arbejder med. Som bådmekaniker skal man også kunne installere og reparere elektronisk udstyr som lanterner og ladesystemer, ligesom man også skal kunne tilse og reparere forskellige hydrauliske anlæg.

På bådmekanikeruddannelsen lærer du alt, hvad der er værd at vide om fejlfinding, vedligeholdelse og reparationer på fritidsbåde og mindre erhvervsbåde. Du lærer at installere og reparere både benzin- og dieselmotorer, elektriske anlæg, hydraulik og sikkerhedsudstyr, og du bliver naturligvis også en sand mester i at udføre serviceeftersyn på fartøjerne.

GF+

Er det flere år siden, at du sidst har siddet på skolebænken? Er du i tvivl om hvilken erhvervsuddannelse, der er det bedste match for dig? Og/eller har du behov for at få finpudset dine kompetencer, inden du kaster dig ud i en ny uddannelse? Så er GF+ et rigtig godt sted at starte.

GF+ er et introforløb af 10 ugers varighed, der giver dig et godt indblik i de mange muligheder inden for erhvervsuddannelserne. Her får du mulighed for at få afprøvet dine interesser og evner inden for en udvalgt fagretning, få genopfrisket velkendte skolefag som dansk og matematik samt blive introduceret til relevante erhvervsfag som for eksempel arbejdspladskultur,  faglig kommunikation og lærepladssøgning. Alt sammen noget, der klæder dig rigtig godt på til en god start på din erhvervsuddannelse.

Du kan vælge mellem følgende fagretninger på GF+:

  • Teknologi, Byggeri og Transport
  • Nordic Food College (Morsø Landbrugsskole og Culinary)
  • Business

Der er ingen afsluttende eksamen, men alle fagretninger afsluttes med en personlig samtale og vejledning, der skal sikre, at du kommer videre på det Grundforløb 2, der er relevant for dig.

GF1

Grundforløb 1 (GF1) er et introducerende forløb af 20 ugers varighed. Her får du lov til at snuse til flere fagområder inden for fagretningen ’Auto’, så du er bedst muligt rustet til at foretage dit endelige uddannelsesvalg. Du bliver introduceret til uddannelserne til personvognsmekaniker, lastvognsmekaniker samt entreprenør- og landbrugsmaskinmekaniker i både teori og praksis, så du er godt klædt på til at tage dit endelige valg af uddannelse.

Du kan tage GF1 i Thisted.

GF2

Grundforløb 2 (GF2) er et grundforløb af 20 ugers varighed målrettet den uddannelse, du har valgt. På GF2 for bådmekanikere får du den grundlæggende oplæring inden for faget, så du bliver godt klædt på til at skulle starte i lære på hovedforløbet. Undervisningen veksler mellem teori og praksis, og du vil blandt andet skulle lære om fejlfinding på de mekaniske, elektroniske og elektriske dele på både, og om hvordan en diesel- og benzinmotor er bygget op. Du skal også lære at lave enkle justerings- og reparationsopgaver på både, og så kommer du selvfølgelig til at lære alt om, hvilket værktøj du skal bruge til at løse bestemte opgaver. Herudover skal du have undervisning i dansk, matematik og engelsk.

Du kan tage GF2 i Thisted.

Hovedforløb

Så er det nu, det for alvor bliver spændende. Nu er tiden nemlig kommet, hvor du får mulighed for at afprøve dine kompetencer i praksis i en virksomhed.

På hovedforløbet veksler du mellem praktikperioder og skoleophold, så du kommer til at lære alt, hvad der er værd at vide om dit fag i både teori og praksis. Hovedforløbet afsluttes med en svendeprøve, og så er du i mål.

EUC Nordvest udbyder ikke hovedforløbet på bådmekanikeruddannelsen, og du skal derfor færdiggøre denne sidste del af din uddannelse på en anden skole. For yderligere information om det specifikke indhold på hovedforløbet, henviser vi derfor til den skole, du skal gå på under dit hovedforløb.

Uddannelsens opbygning

En erhvervsuddannelse består af to grundforløb og ét eller flere hovedforløb. Grundforløbene foregår primært på erhvervsskolen, mens hovedforløbene veksler mellem oplæringsophold på en læreplads og skoleophold. Størstedelen af dit hovedforløb tilbringer du dog på lærepladsen. Hvor lang tid din uddannelse samlet set tager afhænger af dit valg af uddannelse, trin og speciale, samt om du starter din uddannelse på GF1 eller GF2.

Læreplads

Har du behov for hjælp til lærepladssøgningen, er det vores vejlederteam, ’Stifinderen’, du skal have fat i. Dem møder du allerede på GF1 og GF2, når du skal på kursus i lærepladssøgning. De er knivskarpe på, hvad der skal til for at få lærepladsen i hus, og de deler gerne ud af tips og idéer til dine ansøgninger, gode råd til ansættelsessamtaler og så videre. Samtidig er de supergode til at lande uddannelsesaftaler med det lokale erhvervsliv, og derfor er det også kun ganske få af vores elever, der ikke har en læreplads på hånden ved overgangen til hovedforløbet. Skulle du være så uheldig, at du ikke har fundet en læreplads ved hovedforløbets start, er der dog ingen grund til panik. Så kan du nemlig starte i skoleoplæring, indtil vi finder den helt rigtige oplæringsvirksomhed til dig.

Du kan kontakte Stifinder-teamet her.

Fakta-flyer til print

Flyer om uddannelsen til bådmekaniker - kan downloades og printes som A4.

Bådmekaniker flyer

Brobygning 8. - 9. - 10. klasse

Når du er i brobygning i autoafdelingen får du en lille forsmag på, hvad der venter dig, hvis du vælger at starte på en uddannelse inden for Auto. Du får indblik i, hvordan autouddannelserne er opbygget, hvilke typer opgaver vi arbejder med i værkstedet, og hvad du kan forvente dig som lærling i en oplæringsvirksomhed. Du får selvfølgelig også en rundvisning, hvor du får indblik i kulturen og miljøet både på skolen generelt og i autoafdelingen.

Og så skal du naturligvis have lov til at prøve kræfter med faget i praksis. Vi har forskellige, korte service- og reparationsopgaver og øvelser inden for adskillelse, kontrol, montering og afprøvning på fx bremser, styretøj, undervogn eller motor, som du kan få lov at prøve kræfter med. Der vil naturligvis være forskel på, hvor dybt vi kan ”dykke ned”, alt efter om du er på 8. klasses brobygning en enkelt dag, eller om du er på brobygning i 9. eller 10. klasse, hvor vi typisk vil have flere dage til rådighed. Uanset hvad skal vi dog nok sørge for, at du under dit brobygningsforløb får et godt indblik i den spændende hverdag i autoafdelingen.

Skolehjemmet

Du kan søge om en plads på skolehjemmet, hvis du er elev på:

  • En merkantil erhvervsuddannelse, en teknisk erhvervsuddannelser eller Social- og Sundhedsskolen (EUD og EUX)
  • En gymnasial uddannelse  (HHX, HTX og STX)
  • Campus10  eller FGU
  • VUC

Læs mere om skolehjemmet

Lokale undervisnings[-]planer

Studie- og ordensregler

Du bedes sætte dig ind i skolens studie- og ordensregler inden du starter dit skoleophold på EUC Nordvest. Åben nedenstående link og læs om reglerne:

Studie- og ordensregler for erhvervsuddannelserne.

Studiemiljø

Som elev på EUC Nordvests erhvervsuddannelser bliver du en del af et attraktivt studiemiljø. Skolen ligger centralt placeret midt i Thisteds uddannelsescampus, hvor eleverne fra både de tekniske og merkantile erhvervsuddannelser, HHX, HTX, STX, HF og SOSU har sin daglige gang.

De mange hyggekroge og store fællesarealer giver god mulighed for, at du kan mødes med de øvrige elever på tværs af klasser, årgange og uddannelser – både til hygge i løbet af skoledagen, når der er fælles faglige og sociale arrangementer, samt når der er fredagscafé eller fest på programmet.

På flere af vores uddannelser har vi åbne værksteder, hvor du har mulighed for at arbejde med egne projekter uden for skoletid, og har du brug for hjælp til lektier og afleveringer, kan du deltage i vores lektiecafé, hvor underviserne står klar til at hjælpe med både stort og småt.

EUC Nordvest flag

Karrieremuligheder

Som uddannet bådmekaniker har du mulighed for at arbejde på bådværfter eller i firmaer inden for salg og service af fritidsbåde, motorer og andet bådudstyr. Og skulle du få lyst til at flytte fokus fra vandfartøjer til landfartøjer, vil du også kunne arbejde som mekaniker på et autoværksted. Du kan naturligvis også tage springet og blive selvstændig med egen virksomhed.

Har du lyst til at videreuddanne dig, giver uddannelsen som bådmekaniker adgang til uddannelser som eksempelvis automationsteknolog eller offshore driftsteknolog.