UNDERVISNING OG KVALITET 

Siderne indeholder informationer om ''Undervisning og Kvalitet'' i forhold til lov om åbenhed og offentlighed. 

Eleven og kursisten i centrum 

En af vores grundlæggende værdier på EUC Nordvest er, at elever og kursister skal være i centrum. Det skal de fordi, det er vores klare målsætning, at alle elever og kursister – uanset forudsætninger – oplever succes og får det ønskede udbytte af undervisningen på EUC Nordvest.

Det centrale i vores kvalitetsarbejde er at skabe de bedste muligheder for, at ovenstående lykkes.

På nedenstående "kvalitetssider" finder du informationer om den systematiske indsats, vi gør, for at sikre tilfredsstillende kvalitet i undervisningen, ligesom du finder informationer om de resultater, vi har opnået gennem undervisningen på EUC Nordvest.

For at læse om Kursuscentret.nu's udbuds og udliciteringspolitik kan du følge dette link:

Link til kursuscentret.nu 

For at se kvaliteten på AMU skal du følge dette link: 

Link til Kvalitet på AMU

EUC Nordvest 2 08203