EUX TEKNISK

En erhvervsfaglig studentereksamen, der både giver dig en faglært uddannelse og muligheden for at blive optaget på en række videregående uddannelser.

EUC Nordvest 2 00333

Så drømmer du om en uddannelse, der udfordrer dig såvel bogligt som erhvervsfagligt, så kan du overveje en erhvervsfaglig studentereksamen (EUX teknisk).  

Erhvervslivet hungrer efter faglært arbejdskraft, men også efter unge, der formår at kombinere den faglige kunnen med bred teoretisk viden. Med en teknisk EUX står du stærkt i kampen om jobs, hvor det både er en fordel at være en dygtig faglært og kunne arbejde analytisk og løsningsorienteret. På EUC Nordvest kan du få flg. tekniske erhvervsuddannelser med en EUX;

Undervisningen på GF1 EUX veksler mellem værkstedsundervisning, tværfaglige projekter og undervisning i gymnasiale fag (dansk, engelsk og samfundsfag).

EUC Nordvest 1 03764