Det studiekompetencegivende forløb

I det studiekompetencegivende forløb, som er af ét års varighed, får du en grundlæggende viden om det at arbejde i butik. Der lærer du naturligvis en masse om salg, service og kunderådgivning med mere, men du bliver også undervist i en række fag, der er vigtige i relation til din uddannelse.De fag du skal have på gymnasialt niveau er:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Informatik B
  • Virksomhedsøkonomi B
  • Samfundssag B
  • Afsætning B
  • Valgfag (Tysk C eller Innovation C)

Du skal i løbet af det studiekompetencegivende forløb også udarbejde et erhvervsområdeprojekt. Forløbet afsluttes med en række prøver, der giver dig bevis for EUX 1. del.