Gymnasier

Få en studentereksamen på det tekniske gymnasium med speciale i naturvidenskab og teknologi eller en studentereksamen på handelsgymnasiet med speciale i samfundsmæssige, økonomiske og sprogligt kulturelle områder.

Teknisk gymnasium, htx

Mille 0965

Jeg kendte ingen, da jeg startede her, men de har været mega-gode til at tage imod mig. Alle snakker med alle, og der er ikke noget hierarki. Jeg mærker ikke, at jeg er 1.g’er. Jeg snakker lige så godt med flere af 2.g’erne, som jeg gør med mange af 1.g’erne. Og så er undervisningen her bare supergod. Jeg kan godt lide, at vi kommer meget ud og arbejde med tingene i praksis i stedet for bare at skulle sidde og læse i en bog.”

Mille, 2.g Teknisk Gymnasium Thisted

Tobias Web

Undervisningen på HHX er meget virkelighedsnær. Man kan se med alle fag, hvad det kan bruges til, og man kan sætte det i perspektiv til de ting, der sker omkring en. Jeg synes, at underviserne er gode til at konkretisere tingene. De inddrager artikler om ting, der sker lige her og nu, så det er meget aktuelt, det vi arbejder med frem for blot gamle teorier. Samtidig får vi lov at arbejde med teorierne i praksis i forskellige virksomhedscases.

Tobias, 3.g Morsø Handelsgymnasium

Ida Bylow02 Lille Foto

Fagene på HHX er spændende, anderledes og meget relevante, og de giver ikke kun mening på samfunds- eller virksomhedsniveau. Vi har fx også lært en masse om privatøkonomi og budgetter, som man kan få glæde af, når man flytter hjemmefra. Jeg kan godt lide, at undervisningen er så varieret, som den er. Nogle gange kan der gå flere uger uden almindelig klasseundervisning, når vi arbejder med forskellige projekter i erhvervscase og SO-forløb, og det er en dejlig afveksling.

Ida, 3.g Thisted Handelsgymnasium

Sara Web

Der er et godt socialt miljø her – vi har det både godt sammen i klassen, men også med alle de andre elever på gymnasiet. I frikvartererne, til fredagscaféer og fester er vi jo sammen med eleverne fra de øvrige uddannelser, og det fungerer rigtig godt. Samtidig er der også mange aktivitetstilbud uden for skoletid. Man kan fx gå gratis til FG Fit, e-sport, Explorer Outdoor, mountainbike og håndbold, så der er god mulighed for at hygge sig på tværs af klasser og uddannelser både i og uden for skoletiden.

Sara, 3.g Fjerritslev Handelsgymnasium

EUC Nordvest 1 02710