linjer

Den 3-årige gymnasiale uddannelse på Morsø Handelsgymnasium er både spændende og udfordrende. Se de 4 linjer på uddannelsen her. 

Sådan er HHX opbygget

På Morsø Handelsgymnasium er du selv med til at designe din uddannelse, så den matcher dine ønsker og behov. I løbet af dine tre år på HHX vælger du nemlig selv studieretning og valgfag.

HHX består, ligesom andre gymnasieretninger, at et grundforløb på 10 uger efterfulgt af et studieretningsforløb på 2 ¾ år. På grundforløbet bliver du undervist i de obligatoriske fag dansk, engelsk, matematik og samfundsfag. Herudover skal du arbejde med to studieområder, som er tværfaglige forløb, hvor du lærer at arbejde med forskellige teorier og metoder inden for det virksomhedsøkonomiske og det kulturelt sproglige felt. Grundforløbet afsluttes med en individuel opgave og en intern eksamen.

Studieretningsforløb

Når du har afsluttet dit grundforløb på HHX, fortsætter du på den studieretning, du har valgt.

På Morsø Handelsgymnasium kan du vælge mellem følgende studieretninger:

  • Sproglig (Sprog og Kultur)
  • International (Økonomisk og Marked)
  • Innovation (Økonomisk og Marked)
  • Økonomisk (Økonomisk og Marked)

En studieretning på HHX består af to studieretningsfag, en række obligatoriske fag, samt 1-3 valgfag eller niveauløft.

I løbet af dine tre år på handelsgymnasiet, skal du op til mindst 10 eksaminer, ligesom du i løbet af 1. og 2. g. også skal op til min. fem årsprøver. Når alle eksaminer er bestået, er du i mål og kan officielt kalde dig student fra handelsgymnasiet.

1630X710 HHX Morsø07
Tobias Web

Undervisningen på HHX er meget virkelighedsnær. Man kan se med alle fag, hvad det kan bruges til, og man kan sætte det i perspektiv til de ting, der sker omkring en. Jeg synes, at underviserne er gode til at konkretisere tingene. De inddrager artikler om ting, der sker lige her og nu, så det er meget aktuelt, det vi arbejder med frem for blot gamle teorier. Samtidig får vi lov at arbejde med teorierne i praksis i forskellige virksomhedscases.

Tobias, 3.g, Morsø Handelsgymnasium

Rundvisning på Morsø Handelsgymnasium

lyst til EN RUNDVISNING ?

Læg vejen forbi Morsø Handelsgymnasium, så du selv kan tjekke de fysiske rammer ud, og få dig en snak med en underviser, elev eller studievejleder. Book en tid via linket herunder.

BOOK EN RUNDVISNING

Rundvisning på Morsø Handelsgymnasium