Tilbage til studieretning

Studieretningsoversigt Matematisk

Fag GF 1.g 2.g 3.g
Studieretningsfag
Matematik A
Virksomhedsøkonomi A
Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk A
International økonomi B
Afsætning B
Historie B
Samfundsfag C
Erhvervsjura C
Informatik C
Vælg 2. fremmedsprog
Spansk/Italiensk/Fransk A
Tysk B
Valgfag
International Økonomi A
Afsætning A
Tysk A
Erhvervsjura B
Innovation C
Psykologi C
Finansiering C
Kulturforståelse C
Markedskommunikation C
Programmering C
Astronomi C