Tilbage til studieretning

Studieretningsoversigt sproglig

Fag GF 1.g 2.g 3.g
Studieretningsfag
Spansk/fransk/italiensk A
Tysk B
Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk A
Afsætning B
Virksomhedsøkonomi B
Historie B
Matematik C
Erhvervsjura C
Samfundsfag C
Informatik C
Valgfag
Matematik B/A
Tysk A
Afsætning A
Virksomhedsøkonomi A
International økonomi A
Erhvervsjura B
Innovation C
Psykologi C
Finansiering C
Kulturforståelse C
Markedskommunikation C
Programmering C
Astronomi C