Om culinary

Her finder du informationer om bl.a. kostskolen, ordensregler, undervisningsplaner mv. 

 

EUC Nordvest 1 05926

Ordensregler

PAUSETIDER

8.00 – 9.30
9.50 – 11.20
11.55 – 13.25
13.40 – 15.10

Sygdom

Sygdom meldes til skolen inden klokken 8.00. på tlf. 30 10 65 31 (Louise) samt til arbejdsgiver.
Sygdom skal meddeles hver dag, også hvis man er syg i flere dage.

Fritagelse fra undervisning

Der gives ikke fri for undervisning. Hvis eleven insisterer på at få fri skal eleven kontakte sin arbejdsgiver. I følge AUB's regler kan der kun gives lovligt fravær ved sygdom. (Se Bekendtgørelse nr. 977 af 20. juli 2007 §5, stk. 1).

Registrering af elevers evt. sygdom og fravær

Evt. fravær registeres dagligt. Ved ulovligt fravær sendes der brev ud til arbejdsgiver, idet arbejdsgiver trækkes i AER-refusion. Eleven kan blive bedt om lægeerklæring efter mere end 3 dages sygdom. Skolen betaler denne udgift.

Studieaktivitet

Det forudsættes og forventes, at du som elev er studieaktiv og dermed møder til tiden og er forberedt til alle dine timer. Surf på nettet, som ikke har med undervisningen at gøre (facebook, youtube mm.), skal henlægges til de aftalte pauser.

I undervisningstiden skal opgaveløsning/projektarbejde foregå i undervisningslokalet eller grupperum/opholdsstue.

Konsekvensen af manglende studieaktivitet eller sygdom kan være:

 • Tvungen deltagelse i lektiehjælp efter skoletid
 • At du skal tage et fag igen
 • Tage en delperiode om
 • Gennemføre et nyt forløb

Fællessamling/beskeder

Der afholdes fællesmøde hver mandag kl. 8.00, hvor alle elever deltager.

På hverdage gives beskeder efter middagsmaden i spisesalen.

Alkohol

Alkohol er forbudt på skolens område - med mindre der er givet tilladelse af skolen i forbindelse med arrangementer. Elever, der møder beruset til undervisning, vil blive bortvist. Vi forbeholder os ret til at teste elever.

Overtrædelse af alkoholforbudet vil medføre hjemsendelse.

Euforiserende stoffer

Brug og besiddelse af euforiserende stoffer på skolen tolereres ikke og vil medføre bortvisning.
Vi forbeholder os ret til at teste elever for indtagelse af euforiserende stoffer.

Hvis eleven går i behandling for sit misbrug, vil det kunne komme på tale at uddannelsen kan genoptages.

Rygning

Rygning er ikke tilladt på skolens område. E-cigaretter er dog tilladt udendørs på skolens område.

Spisning

Madpakker spises i spisesalen. Der må ikke spises mad i klasselokaler og opholdsstuer.

Du har mulighed for at få delvis kost til 900 kr. pr. mdr.(formiddagskaffe/middagsmad/eftermiddagskaffe)

Du kan også købe et enkelte måltid mad i kantinen. Morgenmad/formiddagskaffe kr. 25,- og middagsmad kr. 35,- og eftermiddagskaffe kr. 15,-.

Arbejdstøj

Sikkerhedsfodtøj, støvler og arbejdstøj skal anbringes i skabene ved maskinhallen.Eleven skal betale et depositum på 100 kr. for skabsnøgle.
Sikkerhedsfodtøj og støvler må på skolen kun benyttes i maskinhallen/gården.
Udgang til - og indgang fra udendørsøvelser og staldpraktik sker gennem døren ved støvlerummet.
Arbejdstøj er ikke tilladt i opholdsstuerne.

Oprydning

Alle elever skal rydde op efter sig i undervisningslokaler efter skoletid.

Fodring

Dyrepassere deltager, som en del af undervisningen, i weekendpasning af skolens dyr. ca. 2 - 4 weekender pr. 20 uger.

Bortvisning

En elev kan bortvises, hvis vedkommende udviser uacceptabel adfærd i forhold til andre elever, personale eller skolens værdier.
Bortvisningen er af mindst 3 dages varighed alt efter forseelsens karakter.

Kostskolen

Kunne du tænke dig at bo dør om dør med dine kammerater, mens du tager din uddannelse på Nordic Food College? Trænger du måske til at komme lidt hjemmefra og prøve at stå på egne ben? Eller synes du bare, at du har ALT for lang transporttid mellem skole og hjem? Så er et værelse på kostskolen formentlig den perfekte løsning for dig.

På kostskolen kommer du til at bo på et 2-mands værelse med eget bad og toilet, og herudover får du:

 • Fuld kost og logi
 • Internetadgang
 • Hjælp til lektierne, hvis du har behov for det
 • Socialt samvær og fællesskab
 • Adgang til vores idrætshal, motionsrum, beachvolleybane, bordtennis, bordfodbold og poolbord
 • Adgang til værkstedet, hvor du kan makke med din cykel, knallert eller bil m.m.
 • Mulighed for at opstalde din hest og benytte vores ridebane
 • Mulighed for at deltage i masser af aktiviteter som skydning, kajak og mountainbike m.m.
 • Skøn natur lige uden for døren – og kun 2 km. til nærmeste strand

Når du bor på kostskolen skal du tage del i de daglige gøremål, som fx at fodre gårdens dyr, hjælpe til med at dyrke og høste afgrøderne og anrette måltider. Men bare rolig…der er stadig masser af tid til hygge og spas.

Priser og betingelser

 • Hvem kan få en plads på kostskolen?
  Landbrugselever
 • Elever fra alle de øvrige uddannelser på Nordic Food College, såfremt transporttiden mellem skole og hjem er på mindst 5 kvarter med offentlig transport.
 • Elever, der har behov for at komme hjemmefra for at kunne gennemføre sin uddannelse

Hvad koster det?

Priserne dækker over fuld kost og logi. Er du under 18 år, er det gratis at bo på skolehjemmet. Ellers ligger prisen på 542 kr. pr. uge.

Du kan søge om at få dine transportudgifter mellem hjem og skole dækket, når du skal hjem på weekend.

Støtte under uddannelsen

Lektiehjælp

Der er lektiehjælp hver dag fra kl. 15.20 - 16.20 og igen fra kl. 18.30 - 19.30 på lærerværelset.

Kontaktlærer

Fra første dag på Culinary får du en personlig kontaktlærer, som vil følge dig gennem hele dit uddannelsesforløb.

Kontaktlæreren hjælper dig, hvis du har brug for vejledning til lektier, praktikplads, uddannelsesaftale m.m.

Praktikplads

Uddannelsesaftale

En uddannelsesaftale er en form for ansættelseskontrakt, som sikrer dig gennem hele dit praktikforløb. Før du kan starte på din praktikplads, skal du have en underskrevet uddannelsesaftale.