Om Morsø landbrugs[-]skole

Her finder du informationer om bl.a. skolelandbrug, kostskolen, ordensregler mv. 

 

EUC Nordvest 1 05926

Skolelandbrug

Morsø Landbrugsskoles skolelandbrug er ganske omfangsrigt. Vi har ikke alt….men det føles ofte sådan. Vi råder nemlig over:

  • Egen gård med kødkvæg, kødkaniner, geder, heste, høns og en række eksotiske dyr
  • En omfattende egenproduktion af flere forskellige grøntsager som kartofler, gulerødder, rødbeder, squash, tomater, agurker, porrer og løg samt et væld af forskellige kåltyper, salater og krydderurter.
  • En vinmark med mere end 900 vinplanter
  • En æbleplantage m. 6.000 æbletræer, fordelt på 20 forskellige sorter
  • Planteproduktion m. hvede, byg, grynhavre, hestebønner, rug og lupiner, fordelt på 55 ha. jord
  • Væksthus

Så som elev hos os, kan du i dén grad få lov at boltre dig og få erfaring med et meget bredt sortiment af spændende råvarer.

Fonde

Der er mulighed for at søge om legater for trængte landmænd og studerende på Mors.

Morsø Landbrugsskoles Fond

Morsø Landbrugsskoles Fond er en ikke-erhvervsdrivende fond, hvis formål bl.a. er, at: "Yde støtte til unge under uddannelse inden for Morsø Landbrugsskoles naturlige opland og uddannelser."

Formand: Poul Pedersen, landmand
Administreres af EUC Nordvest
Revision: Brandt Revision

Læs den fulde Fundats tekst
Download ansøgningsskema

Ansøgning sendes til:
Morsø landbrugsskole
Att. Fond
Mosegårdsvej 10
7900 Nykøbing Mors

Der er 2 årlige ansøgningsrunder juni og december.

Ansøgningsfrist er d. 1. juni og d. 1. dec.

Karl og Laurits Kristensens Fond

Karl og Laurits Kristensens fonds formål er, "Ud fra trangsbestemte og almengørende hensyn, at støtte betrængte landmænd på Mors, for hvem legatet kan lette dem i en betrængt situation, eller for hvem legatet kan hjælpe til en videreuddannelse inden for landbruget".

Formand: Jonas Lundgren Bach Korsgaard, forstander og uddannelseschef på Morsø Landbrugsskole
Administeres af: Revision limfjord

Læs den fulde Fondats tekst
Download ansøgningsskema

Ansøgning sendes til:
Morsø landbrugsskole
Att.Karl og Laurits Kristensens Fond
Mosegårdsvej 10
7900 Nykøbing Mors

Ansøgningsfrist er d. 1. marts.

Støtte under uddannelsen

Lektiehjælp

Der er lektiehjælp hver dag fra kl. 15.20 - 16.20 og igen fra kl. 18.30 - 19.30 på lærerværelset.

Kontaktlærer

Fra første dag på Morsø Landbrugsskole får du en personlig kontaktlærer, som vil følge dig gennem hele dit uddannelsesforløb.

Kontaktlæreren hjælper dig, hvis du har brug for vejledning til lektier, praktikplads, uddannelsesaftale m.m.

Det lokale uddannelses[-]valg

Morsø Landbrugsskole samarbejder med erhvervslivet, fordi vi vil være på forkant og vide, hvad erhvervslivet har brug for.

For at sikre at undervisningen er på forkant med udviklingen, har Morsø Landbrugsskole en række samarbejdspartnere, bl.a. lokale erhvervsvirksomheder inden for både landbrug og gartneri.

Samarbejdet er med til at give vores elever mulighed for på nært hold at opleve det erhverv, de uddanner sig inden for, gennem hele deres skoleophold.

Det lokale uddannelsesudvalg er sammensat af representanter fra arbejdsgiver- og arbejdstagere (3F). Arbejdsgiverrepresentanterne er udpeget af de lokale landbrugsorganisationer.

Medlemmer af det lokale uddannelsesudvalg

Formand Charlotte Gosvig, landmand
Næstformand Jens Madsen, faglig sekretær 3F

Øvrige medlemmer:
Bjarne Gravesen, landmand
Niels Holger Nordahl, landmand
Mads Tjener, landmand                                       
Tina Hansen, 3F
Jonas Lundgren Bach Korsgaard, afd.leder på Morsø landbrugsskole
Stine Holst Løkkegaard, faglærer på Morsø Landbrugsskole
Elevrådsformanden, som elevrepræsentant 

Udvalget er sammensat af landmænd fra Thy, Mors og Salling. Der sker nyvalg til udvalget hvert 4. år.

Det lokale uddannelsesudvalgs opgave

Det lokale uddannelsesudvalgs opgave er at sikre en direkte kommunikation med erhvervet,  som aftager skolens elever.

Det lokale uddannelsesudvalg er desuden med til at udforme skolens lokale uddannelsesplan (LUP), og de er med til at sikre, at undervisningen afspejler virkeligheden, og at hvervet får elever med relevante kompetencer.

Download forretningsorden

Download underskrift

Undervisnings[-]planer

På Nordic Food College har du mulighed for at dyrke dine egne grøntsager

Hvert forår giver vi morsingboere mulighed for få sin egen lille gårdhave på Nordic Food College. Der er åben for tilmelding fra februar 2021. Du bedes udfylde dine kontaktoplysninger her til højre.

TAK FOR DIN TILMELDING

Vi har modtaget din tilmelding. Vi kontakter dig inden opstart.