Om Morsø landbrugs[-]skole

Her finder du informationer om bl.a. skolelandbrug, kostskolen, ordensregler mv. 

 

EUC Nordvest 1 05926

Skolelandbrug

Morsø Landbrugsskoles skolelandbrug er ganske omfangsrigt. Vi har ikke alt….men det føles ofte sådan. Vi råder nemlig over:

 • Egen gård med kødkvæg, kødkaniner, geder, heste, høns og en række eksotiske dyr
 • En omfattende egenproduktion af flere forskellige grøntsager som kartofler, gulerødder, rødbeder, squash, tomater, agurker, porrer og løg samt et væld af forskellige kåltyper, salater og krydderurter.
 • En vinmark med mere end 900 vinplanter
 • En æbleplantage m. 6.000 æbletræer, fordelt på 20 forskellige sorter
 • Planteproduktion m. hvede, byg, grynhavre, hestebønner, rug og lupiner, fordelt på 55 ha. jord
 • Væksthus

Så som elev hos os, kan du i dén grad få lov at boltre dig og få erfaring med et meget bredt sortiment af spændende råvarer.

Kostskolen

Kunne du tænke dig at bo dør om dør med dine kammerater, mens du tager din uddannelse på Nordic Food College? Trænger du måske til at komme lidt hjemmefra og prøve at stå på egne ben? Eller synes du bare, at du har ALT for lang transporttid mellem skole og hjem? Så er et værelse på kostskolen formentlig den perfekte løsning for dig.

På kostskolen kommer du til at bo på et 2-mands værelse med eget bad og toilet, og herudover får du:

 • Fuld kost og logi
 • Internetadgang
 • Hjælp til lektierne, hvis du har behov for det
 • Socialt samvær og fællesskab
 • Adgang til vores idrætshal, motionsrum, beachvolleybane, bordtennis, bordfodbold og poolbord
 • Adgang til værkstedet, hvor du kan makke med din cykel, knallert eller bil m.m.
 • Mulighed for at opstalde din hest og benytte vores ridebane
 • Mulighed for at deltage i masser af aktiviteter som skydning, kajak og mountainbike m.m.
 • Skøn natur lige uden for døren – og kun 2 km. til nærmeste strand

Når du bor på kostskolen skal du tage del i de daglige gøremål, som fx at fodre gårdens dyr, hjælpe til med at dyrke og høste afgrøderne og anrette måltider. Men bare rolig…der er stadig masser af tid til hygge og spas.

Priser og betingelser

 • Hvem kan få en plads på kostskolen?
  Landbrugselever
 • Elever fra alle de øvrige uddannelser på Nordic Food College, såfremt transporttiden mellem skole og hjem er på mindst 5 kvarter med offentlig transport.
 • Elever, der har behov for at komme hjemmefra for at kunne gennemføre sin uddannelse

Hvad koster det?

Priserne dækker over fuld kost og logi. Er du under 18 år, er det gratis at bo på skolehjemmet. Ellers ligger prisen på 542 kr. pr. uge.

Du kan søge om at få dine transportudgifter mellem hjem og skole dækket, når du skal hjem på weekend.

Ordensregler

Sygdom og fravær

Sygdom meldes til skolen inden klokken 8.00. på tlf. 30 10 65 31 (Louise) samt til arbejdsgiver.
Sygdom skal meddeles hver dag, også hvis man er syg i flere dage.

Fritagelse fra undervisning

Der gives ikke fri for undervisning. Hvis eleven insisterer på at få fri, skal eleven kontakte sin arbejdsgiver. I følge AUB's regler kan der kun gives lovligt fravær ved sygdom. (Se Bekendtgørelse nr. 977 af 20. juli 2007 §5, stk. 1).

Registrering af elevers evt. sygdom og fravær

Evt. fravær registeres dagligt. Ved ulovligt fravær sendes der brev ud til arbejdsgiver, idet arbejdsgiver trækkes i AER-refusion. Eleven kan blive bedt om lægeerklæring efter mere end 3 dages sygdom. Skolen betaler denne udgift.

Studieaktivitet

Det forudsættes og forventes, at du som elev er studieaktiv og dermed møder til tiden og er forberedt til alle dine timer. Surf på nettet, som ikke har med undervisningen at gøre (facebook, youtube mm.), skal henlægges til de aftalte pauser.

I undervisningstiden skal opgaveløsning/projektarbejde foregå i undervisningslokalet eller grupperum/opholdsstue.

Konsekvensen af manglende studieaktivitet eller sygdom kan være:

 • Tvungen deltagelse i lektiehjælp efter skoletid
 • At du skal tage et fag igen
 • Tage en delperiode om
 • Gennemføre et nyt forløb

Fællessamling/beskeder

Der afholdes fællesmøde hver mandag kl. 8.00, hvor alle elever deltager.

På hverdage gives beskeder efter middagsmaden i spisesalen.

Alkohol

Alkohol er forbudt på skolens område - med mindre der er givet tilladelse af skolen i forbindelse med arrangementer. Elever, der møder beruset til undervisning, vil blive bortvist. Vi forbeholder os ret til at teste elever.

Overtrædelse af alkoholforbudet vil medføre hjemsendelse.

Euforiserende stoffer

Brug og besiddelse af euforiserende stoffer på skolen tolereres ikke og vil medføre bortvisning.
Vi forbeholder os ret til at teste elever for indtagelse af euforiserende stoffer.

Hvis eleven går i behandling for sit misbrug, vil det kunne komme på tale at uddannelsen kan genoptages.

Rygning

Rygning er ikke tilladt på skolens område. E-cigaretter er dog tilladt udendørs på skolens område.

Spisning

Madpakker skal spises i spisesalen. Der må ikke spises mad i klasselokaler og opholdsstuer.

Du kan også købe mad i skolens kantine. 

Arbejdstøj

Sikkerhedsfodtøj, støvler og arbejdstøj skal anbringes i skabene ved maskinhallen. Eleven skal betale et depositum på 100 kr. for skabsnøgle.
Sikkerhedsfodtøj og støvler må på skolen kun benyttes i maskinhallen/gården.
Udgang til - og indgang fra udendørsøvelser og staldpraktik sker gennem døren ved støvlerummet.
Arbejdstøj er ikke tilladt i opholdsstuerne.

Oprydning

Alle elever skal rydde op efter sig i undervisningslokaler efter skoletid.

Fodring

Dyrepassere deltager, som en del af undervisningen, i weekendpasning af skolens dyr. ca. 2 - 4 weekender pr. 20 uger.

Bortvisning

En elev kan bortvises, hvis vedkommende udviser uacceptabel adfærd i forhold til andre elever, personale eller skolens værdier.
Bortvisningen er af mindst 3 dages varighed alt efter forseelsens karakter.

Fonde

Der er mulighed for at søge om legater for trængte landmænd og studerende på Mors.

Morsø Landbrugsskoles Fond

Morsø Landbrugsskoles Fond er en ikke-erhvervsdrivende fond, hvis formål bl.a. er, at: "Yde støtte til unge under uddannelse inden for Morsø Landbrugsskoles naturlige opland og uddannelser."

Formand: Poul Pedersen, landmand
Administreres af EUC Nordvest
Revision: Brandt Revision

Læs den fulde Fondats tekst
Download ansøgningsskema

Ansøgning sendes til:
Morsø landbrugsskole
Att. Fond
Mosegårdsvej 10
7900 Nykøbing Mors

Der er 2 årlige ansøgningsrunder juni og december.

Ansøgningsfrist er d. 1. juni og d. 1. dec.

Karl og Laurits Kristensens Fond

Karl og Laurits Kristensens fonds formål er, "Ud fra trangsbestemte og almengørende hensyn, at støtte betrængte landmænd på Mors, for hvem legatet kan lette dem i en betrængt situation, eller for hvem legatet kan hjælpe til en videreuddannelse inden for landbruget".

Formand: Jonas Lundgren Bach Korsgaard, afdelingsleder på Morsø Landbrugsskole
Administeres af: Revision limfjord

Læs den fulde Fondats tekst
Download ansøgningsskema

Ansøgning sendes til:
Morsø landbrugsskole
Att.Karl og Laurits Kristensens Fond
Mosegårdsvej 10
7900 Nykøbing Mors

Ansøgningsfrist er d. 1. marts.

Elevrådet

I elevrådet kan du være med til at bestemme, hvad der skal ske på Morsø Landbrugsskole. Elevrådet er bl.a. med til at planlægge arrangementer og mandagsmøder. Endvidere er elevrådet med til at komme med ønsker og forslag til, hvordan vores hverdag kan blive bedre.

 • Elevrådet består af to elever fra hovedforløb, to elever fra Grundforløb 2, samt to elever fra Grundforløb 1.
 • Ud over ovennævnte elever, deltager landbrugsskolens forstander i møderne.
 • Formanden for elevrådet deltager i møderne med det lokale uddannelsesudvalg.

Økonomi

SU eller elevløn

 • Har du en uddannelsesaftale, før du starter på landbrugsskolen, får du elevløn under hele din uddannelse.
 • Er du 18 år og starter du på grundforløbet, kan du søge om SU indtil du får en uddannelsesaftale. Herefter får du elevløn.
 • Er du under 18 år og starter på grundforløbet, skal dine forældre/værge betale for dig.

Økonomi under skoleophold

Udgifter på grundforløbet
Kost og logi: 2168/2200 kr. pr. mdr.
Delvis kost: 900 kr. pr. mdr.

Udgifter på 1. hovedforløb (landmand og jordbrugsmaskinfører)
Kost og logi: 2200 kr. pr. mdr.
Delvis kost: 900 kr. pr. mdr.
Studietur til udlandet: prisen afhænger af distinationen

Udgifter på 2. hovedforløb (landmand og planter)
Kost og logi: 2200 kr. pr. mdr.
Delvis kost: 900 kr. pr. mdr.
Studietur til udlandet: prisen afhænger af distinationen

I forbindelse med ferier og helligdage er skolen lukket, hvilket er medregnet i prisen. Prisen for kostskolen dækker over et værelse, som deles med en studiekammerat. Ved eneværelse koster det 100 kr. ekstra pr. uge. Du skal betale for samtlige uger.

Støtte under uddannelsen

Lektiehjælp

Der er lektiehjælp hver dag fra kl. 15.20 - 16.20 og igen fra kl. 18.30 - 19.30 på lærerværelset.

Kontaktlærer

Fra første dag på Morsø Landbrugsskole får du en personlig kontaktlærer, som vil følge dig gennem hele dit uddannelsesforløb.

Kontaktlæreren hjælper dig, hvis du har brug for vejledning til lektier, praktikplads, uddannelsesaftale m.m.

Praktikplads

På hovedforløbet er du i praktik det meste af tiden, uanset om du tager en uddannelse inden for landbrug, gartner eller dyrepasser.

Uddannelsesaftale

En uddannelsesaftale er en form for ansættelseskontrakt, som sikrer dig gennem hele dit praktikforløb. Før du kan starte på din praktikplads, skal du have en underskrevet uddannelsesaftale.

Det lokale uddannelses[-]valg

Morsø Landbrugsskole samarbejder med erhvervslivet, fordi vi vil være på forkant og vide, hvad erhvervslivet har brug for.

For at sikre at undervisningen er på forkant med udviklingen, har Morsø Landbrugsskole en række samarbejdspartnere, bl.a. lokale erhvervsvirksomheder inden for både landbrug og gartneri.

Samarbejdet er med til at give vores elever mulighed for på nært hold at opleve det erhverv, de uddanner sig inden for, gennem hele deres skoleophold.

Det lokale uddannelsesudvalg er sammensat af representanter fra arbejdsgiver- og arbejdstagere (3F). Arbejdsgiverrepresentanterne er udpeget af de lokale landbrugsorganisationer.

Medlemmer af det lokale uddannelsesudvalg

Formand Charlotte Gosvig, landmand
Næstformand Jens Madsen, faglig sekretær 3F

Øvrige medlemmer:
Thomas Bennedsgaard, landmand
Bjarne Gravesen, landmand
Niels Holger Nordahl, landmand
Mads Tjener, landmand                                       
Tina Hansen, 3F
Jonas Lundgren Bach Korsgaard, afd.leder på Morsø landbrugsskole
Niels Anders Frøkjær Smed, lærer på Morsø Landbrugsskole
Elevrådsformanden, som elevrepræsentant 

Udvalget er sammensat af landmænd fra Thy, Mors og Salling. Der sker nyvalg til udvalget hvert 4. år.

Det lokale uddannelsesudvalgs opgave

Det lokale uddannelsesudvalgs opgave er at sikre en direkte kommunikation med erhvervet,  som aftager skolens elever.

Det lokale uddannelsesudvalg er desuden med til at udforme skolens lokale uddannelsesplan (LUP), og de er med til at sikre, at undervisningen afspejler virkeligheden, og at hvervet får elever med relevante kompetencer.

Download forretningsorden

Download underskrift

Undervisnings[-]planer

Lokale undervisningsplaner 

De lokale undervisningsplaner for Morsø Landbrugsskole findes via. nedenstående link. 

Læs de lokale undervisningsplaner