Priser og betingelser

Hvem kan få en plads på kostskolen?

  • Landbrugselever
  • Elever fra alle de øvrige uddannelser på Nordic Food College, såfremt transporttiden mellem skole og hjem er på mindst 5 kvarter med offentlig transport.
  • Elever, der har behov for at komme hjemmefra for at kunne gennemføre sin uddannelse

Hvad koster det?

Priserne dækker over fuld kost og logi. Er du under 18 år, er det gratis at bo på skolehjemmet. Det er det også, hvis du har en uddannelsesaftale. Ellers ligger prisen på 612 pr. uge (2024).

Du kan søge om at få dine transportudgifter mellem hjem og skole dækket, når du skal hjem på weekend.