EUC NORDVEST / Organisation 

EUC Nordvest 2 07934

Ledelse

Direktør
Hans Chr. Jeppesen
Email: hj@eucnordvest.dk 

Uddannelseschef for HHX Thisted
Lene Kjeldgaard Jensen (konstitueret)
Email: lkj@eucnordvest.dk 

Uddannelseschef for HHX Morsø
Kenny Thomsen
Email: kth@eucnordvest.dk 

Uddannelseschef for HHX Fjerritslev
Lene Kjeldgaard Jensen (konstitueret)
Email: lkj@eucnordvest.dk 

Uddannelseschef for Teknisk Gymnasium HTX
Marianne Svenningsen
Email: mas@eucnordvest.dk  

Forstander og uddannelseschef på
Morsø Landbrugsskole
Jonas Lundgren Bach Korsgaard
Email: jk@eucnordvest.dk 

Afdelingsleder Skolehjem
Michael Hegaard Thomsen
Email: mht@eucnordvest.dk

Uddannelseschef Kursuscentret og Transport
Mona Søe
Email: ms@eucnordvest.dk

Uddannelseschef for Business Nordvest
Mona Søe
Email: ms@eucnordvest.dk

Uddannelseschef for Auto
Steen Bojsen Jensen
Email: sbj@eucnordvest.dk

Uddannelseschef for Metal og teknologi
Steen Bojsen Jensen
Email: sbj@eucnordvest.dk

Uddannelseschef for Industriteknik
Steen Bojsen Jensen
Email: sbj@eucnordvest.dk

Uddannelseschef for Culinary
Jonas Lundgren Bach Korsgaard
Email: jk@eucnordvest.dk 

Uddannelseschef for Byggeri og Strøm og it
Torben Ladefoged
Email: tla@eucnordvest.dk

Afdelingsleder for Grundforløb
Marianne Svenningsen
Email: mas@eucnordvest.dk

 

Bestyrelse

Oversigt over bestyrelsesmedlemmer

Erik Bjerre Kristensen, formand
Niels Chr. Christensen, næstformand
Christina Madsen Kristiansen
Hans Ejner Bertelsen
Henrik René Christensen
Henriette Bunch Jensen
Klaus Krog Hansen
Kjeld Pedersen
Søren Denker
Nikolai Krogh-Hansen 
Ivan Krarup Jensen (uden stemmeret)
Tove Hausgaard (uden stemmeret)
Morten Lund
Marc Tkachenko Jonasen
Sena Civic (uden stemmeret)