EUC NORDVEST / Organisation 

EUC Nordvest 2 07934

Ledelse

Direktør
Hans Chr. Jeppesen
Email: hj@eucnordvest.dk 

Vicedirektør og uddannelseschef for HHX
Kenny Thomsen
Email: kth@eucnordvest.dk 

Uddannelseschef for Teknisk Gymnasium HTX
Kent Kjær Urup Hansen
Email: kkuh@eucnordvest.dk  

Forstander og uddannelseschef på
Morsø Landbrugsskole
Jonas Lundgren Bach Korsgaard
Email: jk@eucnordvest.dk 

Afdelingschef på Fiskeriskolen
Claus Henry Hansen
Email: chh@eucnordvest.dk

Afdelingsleder Skolehjem
Michael Hegaard Thomsen
Email: mht@eucnordvest.dk

Uddannelseschef Kursuscentret og Transport
Mona Søe
Email: ms@eucnordvest.dk

Uddannelseschef for EUD og EUX Business
Anne Mose
Email: am@eucnordvest.dk 

Uddannelseschef for Auto
Steen Bojsen Jensen
Email: sbj@eucnordvest.dk

Uddannelseschef for Metal og teknologi
Steen Bojsen Jensen
Email: sbj@eucnordvest.dk

Uddannelseschef for Industriteknik
Steen Bojsen Jensen
Email: sbj@eucnordvest.dk

Uddannelseschef for Culinary
Peter Schyum Jensen
Email: psj@eucnordvest.dk

Uddannelseschef for Byggeri og Strøm og it
Jan Christensen
Email: jc@eucnordvest.dk

Afdelingsleder for KUU
Mette Skydt Jensen
Email: msj@eucnordvest.dk

Afdelingsleder for Grundforløb
Marianne Svenningsen
Email: mas@eucnordvest.dk

 

Bestyrelse

Oversigt over bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesformand
Erik Bjerre Kristensen

Næstformand
Niels Chr. Christensen

Bestyrelsens medlemmer
Elisabeth Pedersen
Hans Ejner Bertelsen
Henrik René Christensen
Lars Christensen
Klaus Krog Hansen
Kjeld Pedersen
Søren Denker
Nikolai Krogh-Hansen (er valgt som selvtillagt medlem)
Kenn Skau Fischer (tilknyttet bestyrelsen som forordnet)

Ansatte og elevråds-repræsentanter
Hans Chr. Jeppesen
Janni Thousgaard, medarbejderrepræsentant
Morten Lund (stemmeberettiget), medarbejderrepræsentant
Helle Brogaard, sekretær
Line Ninn Sørensen, elevrepræsentant
Daniel Bilgrav Thomsen, (stemmeberettiget) elevrepræsentant