UNDERVISNING OG KVALITET 

Siderne indeholder informationer om ''Undervisning og Kvalitet'' i forhold til lov om åbenhed og offentlighed. 

EUC Nordvest 1 02894

"Eleven og kursisten er i centrum" er en af EUC Nordvests værdier.

Ovenstående værdi betyder at: "Alle elever og kursister på EUC Nordvest oplever - uanset forudsætninger - succes og udbytte af undervisningen".

Det centrale i vores kvalitetsarbejde er at skabe de bedste muligheder for, at ovenstående lykkes.

På nedenstående "kvalitetssider" finder du informationer om den systematiske indsats vi gør,  for at sikre tilfredsstillende kvalitet i undervisningen, og de resultater vi har opnået gennem undervisningen på EUC Nordvest.

EUC Nordvest 2 08203