Undervisning og pædagogik

Indsatsområder til at sikre kvaliteten i undervisningen på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk udgangspunkt 

Læs her "Pædagogisk ramme for erhvervsuddannelserne", der beskriver de holderninger og værdier, som gerne skulle kendetegne undervisningssituationen og lærer/elev-relationen på de tekniske erhvervsuddannelser. 

Samarbejdsaftaler 

På uddannelsesområder, hvor der er få elever eller hvor vi ikke kan færdiggøre en uddannelse, har vi indgået samarbejdsaftaler med andre skoler. 

Læs om de aktuelle samarbejdsaftaler 

Læsevejledning

Se mulighederne på EUC Nordvest 

EUC Nordvest 3 01770

Eksamensreglement 

Læs her eksamensreglement for EUD Teknisk, som er en kort beskrivelse af de vigtigste love og regler vedr. prøver og eksamen på de tekniske erhvervsuddannelser. 

Læs her eksamensreglement for EUD og EUX Business, som er en kort beskrivelse af de vigtigste love og regler vedr. prøver og eksamen på de merkantile erhvervsuddannelser. 

Eksamenshåndbog 

Læs her eksamenshåndbogen for EUD Teknisk, som er en beskrivelse af de love og regler der er vedr. bedømmelse/eksaminering af eleven på de tekniske erhvervsuddannelser. 

Læs her eksamenshåndbogen for EUD og EUX Business, som er en beskrivelse af de love og regler der er vedr. prøver og eksamen på de merkantile erhvervsuddannelser. 

Lokale undervisningsplaner 

De lokale undervisningsplaner er beskrivelser af, hvordan EUC Nordvest omsætter gældende bekendtgørelser for uddannelser til praktisk undervisning. De lokale undervisningsplaner er godkendt af de lokale udddannelsesudvalg. 

Læs her de lokale undervisningsplaner på elevplan 

 

Rectangle 51