Læsevejledning

Hjælp til læsning, skrivning og matematik og specialpædagogisk støtte

Formålet er at gennemføre en koordineret og effektiv indsats for elever / kursister med læse- og skrivevanskeligheder, med matematikvanskeligheder og med behov for specialpædagogisk støtte, sådan at vanskelighederne ikke er en hindring for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller efteruddannelse.

Se læsehandlingsplanen 2020