Særlige indsatsområder

Præsentation af EUC Nordvest's særlige indsatsområder for de kommende år

Formål i henhold til Lov om gennemsigtighed i uddannelserne:

Den enkelte uddannelsesinstitution skal præsentere sine indsatsområder på sin hjemmeside. Med indsatsområder forstås skolens særlige målsætninger for de kommende år, herunder skolens arbejde med sit værdigrundlag.

Læs her EUC Nordvest's særlige indsatsområder i 2018-2020

De særlige indsatsomrdåer hænger i høj grad sammen med selvevalueringen og opfølgningsplanen for Erhvervsgymnasiet og Erhvervsuddannelserne. 

Rectangle 9