Undervisning og pædagogik

Indsatsområder til at sikre kvaliteten i undervisningen på Morsø Landbrugsskole

Pædagogisk udgangspunkt 

Læs her "Pædagogisk ramme for erhvervsuddannelserne", der beskriver de holderninger og værdier, som gerne skulle kendetegne undervisningssituationen og lærer/elev-relationen på Morsø Landbrugsskole.  

Læsevejledning

Formålet med læsvejledning er at gennemføre en koordineret og effektiv indsats for elever med læsevanskeligheder, sådan at læsevanskelighederne ikke er en hindring for at gennemføre en erhvervsuddannelse. 

Læsehandlingsplanen er et led i skolens øvrige opfølgningsplaner for øget gennemførsel. 

Se mulighederne på EUC Nordvest 

1920 VBC 2017 85 1

Eksamensreglement 

Læs her eksamensreglement for EUD Teknisk, som er en kort beskrivelse af de vigtigste love og regler vedr. prøver og eksamen på Morsø Landbrugsskole.  

Eksamenshåndbog 

Læs her eksamenshåndbogen for EUD Teknisk, som er en beskrivelse af de love og regler der er vedr. bedømmelse/eksaminering af eleven på  Morsø Landbrugsskole. 

Lokale undervisningsplaner 

De lokale undervisningsplaner er beskrivelser af, hvordan EUC Nordvest omsætter gældende bekendtgørelser for uddannelser til praktisk undervisning. De lokale undervisningsplaner er godkendt af de lokale udddannelsesudvalg. 

Læs her de lokale undervisningsplaner 

 

1920 VBC 2017 85 1