vi er unesco VERDENSMÅLsskole 

Som verdensmålsskole er EUC Nordvest en del af et verdensomspændende skolenetværk, der arbejder målrettet med globalt medborgerskab og bæredygtig udvikling. Som skole har vi allerede gennem mange år arbejdet målrettet med flere af de indsatser, der er indbefattet i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Både i læringssammenhænge, hvor bæredygtige løsninger inden for teknologi og iværksætteri længe har stået højt på dagsordenen, men også i forbindelse med den løbende og meget omfattende energioptimering af institutionens bygninger og vores generelle fokus på bæredygtige løsninger i vores arbejdsprocesser.

Med vores status som verdensmålsskole bliver vores bæredygtige fokus nu formaliseret og opløftet til et strategisk fokusområde. Vi ønsker nemlig at være verdensmålsskole ikke blot af navn, men også af gavn.

Vi vil uddanne ansvarlige og værdifulde verdensborgere. Vi vil inspirere og motivere vores elever til at gøre en forskel i bæredygtighedens navn. Vi vil skabe grobund for både nationale og internationale skolesamarbejder, netværk og vidensdeling med verdensmålene i fokus. Og vi vil skabe oplevelser på tværs af landegrænser for at give såvel undervisere som elever indblik i og inspiration fra andre landes arbejde med bæredygtige principper. 

Alt dette kan man naturligvis godt gøre uden at være verdensmålsskole, men der er ingen tvivl om, at vores status som verdensmålsskole – med alle de muligheder det indebærer - er med til at sætte turbo på processen.

EUC Nordvest 3 02408