EUC Nordvest søger undervisere til virksomhedsøkonomi og afsætning

til Thisted og Morsø Handelsgymnasium

Brænder du for Virksomhedsøkonomi og/eller Afsætning, og har du lyst til at tænde samme ”ild” i vores elever? Så er du måske lige netop dén, vi søger.

Thisted og Morsø Handelsgymnasium har et stærkt og engageret team af dygtige undervisere, men vi mangler pt. undervisere i fagene Virksomhedsøkonomi og Afsætning.

Vores tre handelsgymnasier i henholdsvis Thisted, Nykøbing Mors og Fjerritslev huser tilsammen 600 elever. Vi er små gymnasier, hvor alle kender hinanden, og hvor underviserne har en tæt relation til eleverne. Vi prioriterer et godt og inspirerende studiemiljø med en høj grad af elevinddragelse.

Vores tilgang til fagene
Virksomhedsøkonomi og Afsætning er begge profilfag på HHX – det vil sige, at det er gymnasiefag, der er særlige for HHX. Det er således vigtige fag, og alle vores elever skal derfor undervises i dem i minimum to år.

Vi har skarp fokus på at arbejde med virkelighedsnære cases og aktuelle sager, så vi får gjort fagene ”levende” for vores elever. Vi nyder i den sammenhæng godt af vores tætte samarbejde med det lokale erhvervsliv, som velvilligt stiller sig til rådighed og bidrager til, at vores elever kan få masser af praksisnær læring - også fra et lokalt perspektiv.

Herudover prioriterer vi, at undervisningen i begge fag organiseres, så der veksles mellem klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde.

Om dig
Vi søger undervisere, der brænder for sit fag, der motiveres af at ”løfte” vores elever fagligt, og som har lysten og evnen til at bidrage aktivt i det relationsskabende arbejde.

Vores elever er motiverede og lærelystne, så vi forventer, at du tilgår dine opgaver med ildhu og engagement - og at du, som en selvfølge, deltager aktivt i tværfagligt samarbejde og andre skolerelaterede aktiviteter.

Du har en relevant kandidatgrad i Afsætning og/eller Virksomhedsøkonomi, fx cand.merc. Skal du undervise i Virksomhedsøkonomi er det endvidere et krav, at du har relevant erhvervserfaring. Har du – ud over dit fagteoretiske grundlag - også undervisningskompetence, er det en fordel men ikke et krav.

Om os
EUC Nordvest tilbyder en bred vifte af uddannelsesmuligheder inden for tekniske og merkantile erhvervsuddannelser (EUD/EUX), tekniske og merkantile gymnasiale uddannelser (HTX/HHX), maritime uddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) samt øvrige efter- og videreuddannelser (VEU). De forskellige uddannelser har tilsammen ca. 1.400 årselever, mens kursuscentret servicerer ca. 7.500 kursister på årsbasis. EUC Nordvest har afdelinger i Thisted, Nykøbing Mors, Fjerritslev og Thyborøn og beskæftiger ca. 250 medarbejdere.

Du bliver en del af et team på ca. 40 dygtige og engagerede medarbejdere. 

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingerne er som udgangspunkt på fuld tid – der kan dog være mulighed for deltid. Tiltrædelse: Pr. 1. august 2024.

Aflønning sker i henhold til gældende bestemmelser og aftaler med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen under Finansministeriet. Vi opfordrer alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. Vi gør opmærksom på, at der indhentes børneattest.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er søndag, d. 30. juni 2024. Vi afholder dog samtaler løbende i ansøgningsperioden og forbeholder os retten til at ansætte, når det rette match opstår. Vi anbefaler derfor, at du sender os din ansøgning hurtigst muligt.

Din ansøgning skal sendes digitalt til os. Vær opmærksom på, at linket åbner i et nyt vindue, hvor du kan vedhæfte dokumenter. Emnefeltet er på forhånd defineret med teksten Job2420. Send ansøgning her.

Yderligere information
For yderligere information er du velkommen til at kontakte uddannelseschef Lene Kjelgaard Jensen på tlf. 24265250 eller mail lkj@eucnordvest.dk. Eller uddannelseschef Kenny Thomsen på tlf. 27245009 eller mail kth@eucnordvest.dk.

Job, Thisted Og Nyk Hhx 2