CO2 VISION

I et bredt partnerskab cementerer og fremhæver vi Nordjyllands grønne førerposition. Vi realiserer vores fælles vision om et nordjysk væksteventyr ved at trække på hele regionens engagement, know-how og handlekraft. I kraft af Nordjyllands unikke samarbejds-DNA og vores forskellige styrker, er vi i stand til at indtage en toneangivende rolle og blive epicenter for den næste, store grønne bølge: CO2-fangst, -anvendelse og -lagring.
For at lykkes mobiliserer vi hele værdikæden på tværs af sektorer og brancher. Sammen binder vi den røde tråd mellem banebrydende innovation, test og demonstration og fuld skalering, og giver virksomhederne et springbræt til at styrke deres grønne kompetencer og indfri et enestående udviklings- og vækstpotentiale.

Læs mere om projektet