TRANSPORT

Alle elever på en ungdomsuddannelse kan søge om at få et 'Ungdomskort'. Husk at søge i god tid inden du starter på din uddannelse.

Med ungdomskortet må du køre frit mellem din bopæl og dit uddannelsessted samt i den takstzone, du bor i.

Du kan læse mere og bestille et ungdomskort på ungdomskort.dk