EUC Nordvest godkendt som UNESCO Verdensmålsskole

6. februar 2020

EUC Nordvest flag

EUC Nordvest er netop blevet godkendt som UNESCO Verdensmålsskole. EUC Nordvest er netop blevet godkendt som UNESCO Verdensmålsskole

EUC Nordvest har gennem mange år arbejdet målrettet med flere af de indsatser, der ligger under FN’s Verdensmål. Både i kraft af at skolen er gået forrest og sat et stærkt grønt eksempel i forbindelse med energioptimering af institutionens bygninger men i særdeleshed også i læringssammenhænge, hvor teknologi og iværksætteri - med fokus på bæredygtig produktion og miljø - har stået højt på dagsordenen.

- Vores fornemmeste opgave er at udklække kompetente, ansvarlige og værdifulde verdensborgere, og i mine øjne hænger et moderne dannelsesbegreb unægtelig sammen med verdensmålene. Derfor går vi også forrest og sætter et godt eksempel med vores egen ageren, og følgelig tager en stor del af vores undervisning og udviklingsprojekter også afsæt i FN’s Verdensmål. Det være sig, når HTX-elever i forbindelse med studieområdet arbejder tværfagligt med Verdensmål nr. 2 og 3, der handler om at stoppe sult og fremme sundhed og trivsel. Her arbejder de eksempelvis med at undersøge, hvilken samfundsmæssig og sundhedsmæssig betydning det har, hvis vi overgår fra en kødbaseret til en plantebaseret livsstil. Det være sig når vores teknologiklasser får til opgave at skabe et nyt, konkret produkt med mindst mulig miljøpåvirkning gennem produktets samlede levetid fra udvikling og produktion, til ibrugtagning, vedligeholdelse og i sidste ende bortskaffelse. Og det være sig når Auto-afdelingen arbejder med verdensmål 11.2, ’Bæredygtige Byer og Lokalsamfund’, og tilrettelægger en konference om bæredygtig transport, hvor vi i samarbejde med det lokale erhvervsliv og politikere sætter fokus på, hvordan vi kan skabe billige og bæredygtige transportsystemer i et område som vores, hvor vi ikke har metro og togforbindelser lige uden for døren. Vi har således allerede i dag et skarpt fokus på mange af de elementer, der ligger i verdensmålene, men med den nye status som UNESCO Verdensmålsskole bliver det nu formaliseret og gjort til et decideret strategisk fokusområde, lyder det fra direktør Hans Chr. Jeppesen fra EUC Nordvest.

EUC Nordvest 2 07968

Fremadrettet vil FN’s Verdensmål indgå som et fast punkt på dagsordenen ved EUC Nordvests strategiske ledermøder. Herudover indtræder uddannelseschef Kent Urup Hansen fra Teknisk Gymnasium Thisted i en DEG-netværksgruppe omkring verdensmålene, ligesom skolens projektleder, Mia Sannemand Borg, vil træde ind som ledelsesrepræsentant i UNESCO Associated Schools Network.

Det er utrolig positivt, at vi er blevet godkendt som verdensmålsskole, og det kommer uden tvivl til at bringe nogle spændende muligheder med sig. Vi bliver nu en del af et etableret system med en fælles dagsorden. Og selvom mange delmål allerede er repræsenteret og forankret i vores undervisning og i vores generelle arbejde med energioptimeringstiltag, som fx installering af solceller, varmepumper og jordvarme samt prioritering af el-biler, nulenergi ved nybyggeri og så videre, ja så er der stadig meget at tage fat på. Vi skal have verdensmålene forankret dybt ned i den daglige læring i alle afdelinger, og derfor vil alle afdelinger således også være repræsenteret i vores interne arbejdsgruppe. Samtidig har jeg en forventning om, at vores status som verdensmålsskole kan danne grobund for nye, spændende samarbejder med partnerskoler i andre europæiske lande. Eksempelvis vil det være oplagt, at verdensmålsskoler i andre lande vil kunne blive besøgsmål for os på studieture, hvor eleverne skal ud og opleve, hvordan andre lande og kulturer arbejder med bæredygtig udvikling. Til syvende og sidst handler det for os om at skabe værdi for vores elever – og her ser jeg helt klart et stort potentiale i vores status som Verdensmålsskole, slutter Hans Chr. Jeppesen.

Af Sonja Gravesen den 06-02-2020