Slut med røg på skoler og ungdomsuddannelser

1. august 2021

Billede Røgfri Skole, Pressemedd

En ny national handleplan pålægger alle skoler og ungdomsuddannelser at sikre børn og unge en røgfri skolegang og et røgfrit skolemiljø. Det betyder, at det pr. 1. august 2021 bliver forbudt at ryge i skoletiden - både på og uden for skolernes matrikel.

Uanset om man er elev på en grundskole, efterskole, FGU, HHX, HTX, EUD eller EUX, og uanset om skolen ligger i Thisted, Odense eller København, så er det pr. 1. august slut med cigaretter og andre nikotinholdige produkter i skoletiden. Et bredt flertal i Folketinget har nemlig vedtaget en national handleplan, der skal sætte en effektiv stopper for børn og unges rygning og nikotinafhængighed.

Netop børn og unge er særligt sårbare over for skadevirkningerne af tobak og andre nikotinprodukter, men ikke desto mindre er andelen af børn og unge, der begynder at ryge regelmæssigt, inden de er fyldt 18 år, på 70%. Derfor har et flertal i folketinget nu iværksat en lang række initiativer mod børn og unges rygning og nikotinafhængighed.

- Det er i forvejen forbudt at ryge på matriklerne på skoler, efterskoler, kostskoler, ungdomsuddannelser og lignende, så den helt store ændring er, at det fremover også vil være forbudt at ryge uden for matriklen i skoletiden. Man kan altså ikke længere blot bevæge sig uden for skolens område, hvis man trænger til en cigaret i løbet af skoledagen. Det er helt slut pr. 1. august. Og det gælder på alle skoler og uddannelsesinstitutioner, hvis elever fortrinsvis er børn og unge under 18 år, fortæller direktør Hans Chr. Jeppesen fra EUC Nordvest.

Proceduren kan variere

Det er op til de enkelte skoler at definere en rygepolitik, der lever op til den nationale handleplan, og hvor sanktioner og konsekvenser i tilfælde af overtrædelse er tydeligt beskrevet.

- Skolerne er jo forskellige, og det er ikke muligt at definere én fælles rygepolitik, der passer på alle. På EUC Nordvest har vi eksempelvis også AMU-kursister, og de er ikke omfattet af den nationale handlingsplan, så dem har vi adresseret særskilt i vores rygepolitik. Vores matrikler er røgfri, og det gælder naturligvis også for AMU-kursisterne, og vi vil selvfølgelig også opfordre dem til at lade være med at søge uden for matriklen for at ryge under kurset. Men vælger de alligevel at gøre det, vil de ikke være omfattet af de samme vidtrækkende sanktioner, som vores elever, da de jo ikke er en del af målgruppen for den nationale handleplan, forklarer Hans Chr. Jeppesen.

På samme måde kan der være forskel på, hvordan sanktionsprocedurerne er skruet sammen på de enkelte skoler. På EUC Nordvest lægger man fx ud med en samtale mellem elev og uddannelseschef, hvor eleven får indskærpet reglerne og bliver tilbudt et rygestopkursus. Ved gentagne overtrædelser strammes tommelskruerne gradvist, og forældremyndighedsindehavere og en eventuel læremester bliver involveret, inden skolen i sidste instans kan være tvunget til at bortvise eleven fra uddannelsen.

Reglerne kan ikke bøjes, men da sanktionsprocedureren kan variere fra skole til skole, opfordrer Hans Chr. Jeppesen til, at man som elev sørger for at sætte sig ind i rygepolitikken på netop dén skole, man selv er indskrevet, inden man møder op til første skoledag efter sommerferien.