Resultater vedr. erhvervsuddannelserne

Resultater af undervisningen på erhvervsuddannelserne 

Kvalitetsarbejdet består af en række målinger, der foretages med faste intervaller og efter faste procedurer. 

Målingerne for alle EUC Nordvests erhvervsuddannelserne kan ses her i en samlet rapport, som blandt andet indeholder følgende måltal:

  • Frafald på uddannelsen 
  • Studietid og fuldførelsesprocent 
  • Overgang til videre uddannelse efter GF2
  • Beskæftigelsesfrekvens
  • Elevtrivsel

Målinger EUD 2019

Målinger EUD 2020

Målinger EUD 2021

Målinger EUD 2022