Resultater vedr. erhvervsuddannelserne

Resultater af undervisningen på erhvervsuddannelserne 

Kvalitetsarbejdet består af en række målinger, der foretages med faste intervaller og efter faste procedurer. 

Målingerne for alle EUC Nordvests erhvervsuddannelserne kan ses her i en samlet rapport, som blandt andet indeholder følgende måltal:

  • Frafald på uddannelsen 
  • Studietid og fuldførelsesprocent 
  • Overgang til videre uddannelse efter GF2
  • Beskæftigelsesfrekvens
  • Elevtrivsel

Målinger EUD 2019

Målinger EUD 2020

Målinger EUD 2021

Elevtrivsel

I løbet af et skoleår tilbydes eleverne at evaluere undervisningen og undervisingsmiljøet på de Tekniske erhvervsuddannelser. 

Der laves interne evalueringerne og den obligatoriske evaluering fra UVM hvert efterår. 

  • Alle elever tilbydes at evaluere undervisningen ved afslutningen af hvert grundforløb og hvert hovedforløb.
  • Spørgerammen er udarbejdet af UVM og erhvervsskolerne. 
  • Evalueringerne anvendes på alle niveauer af EUC Nordvest og resultaterne bruges i dialog med holdet til en løbende forbedring af undervisningen. 

Se rapport 2019 

Se rapport 2018

Se rapport 2017 

Se de nyeste elevtrivselsmålinger under ovenstående punkt med målinger for erhvervsuddannelserne. 

Virksomhedstilfredshed

Virksomheders tilfredshed med elever fra EUC Nordvest

Virksomhedstilfredshed rapport 2019

Virksomhedstilfredshed rapport 2020

Virksomhedstilfredshed rapport 2021

1920 VBC 2017 85 1