AMU Total hitter i transportsektoren

Den 28. januar 2021

Kursuscentret.nu lancerede i det sene forår 2020 konceptet ’AMU Total’ – en totalløsning, der skal lette virksomheders administrative opgaver i forbindelse med medarbejdernes efteruddannelse. Nu, godt 8 mdr. senere, har konceptet i den grad vundet fodfæste i transportbranchen. Her har langt størstedelen af de transportvirksomheder, der er blevet introduceret til konceptet, takket ja til en aftale, og i skrivende stund er ca. 360 medarbejdere omfattet af AMU Total.

AMU Total går i al sin enkelthed ud på, at kursuscentret.nu – kvit og frit - tilbyder erhvervsvirksomheder hjælp til at klare de mange administrative opgaver, der er forbundet med at sende medarbejdere på efter- og videreuddannelse. Med en AMU Total-aftale overtager kursuscentret ansvaret for at sikre, at medarbejderne bliver rettidigt indkaldt, så de kan få den efteruddannelse, de har krav på, og som er lovpligtig inden for deres specifikke fagområde. Ligeledes står kursuscentret klar til at søge diverse godtgørelser hjem på vegne af både virksomheden og dens medarbejdere.

Åbner for tilgang af flere brancher

Indtil nu er AMU Total udelukkende blevet markedsført over for transportsektoren, idet det er en branche, hvor der er særligt mange lovpligtige re-certificeringer, og hvor det er helt afgørende, at man overholder de givne deadlines, så medarbejderne ikke kører ulovligt.

- Virksomhederne har taget enormt godt imod konceptet, og langt de fleste, vi henvender os til, takker ja til en aftale. Der er ingen tvivl om, at AMU Total gør det meget nemmere for virksomhederne at administrere medarbejdernes efteruddannelse, og derfor er interessen for konceptet også stor. AMU Total har kørt problemløst, siden vi lancerede det, og eftersom vi kan ordne stort set alt elektronisk, kræver det heller ikke en masse møder med virksomhederne. Selvfølgelig indleder vi altid med et personligt møde, så vi kan få en god fornemmelse af den enkelte kunde og dennes behov, men herefter kan vi klare det meste via computeren, fortæller erhvervskonsulent Henning Stagsted fra kursuscentret.nu.

Han fortæller videre, at de foreløbige erfaringer med AMU Total er så gode, at kursuscentret. nu er klar til at åbne op for, at også andre brancher kan blive en del af ordningen. Og spørger man indehaver Michael Ørgaard Andersen fra Thy Container Service A/S, er det et tilbud, man bør tage imod, hvis man er i en branche, hvor der jævnligt er certifikater, der skal fornys.

- Vi skrev under på en AMU Total-aftale tilbage i maj, så vi var blandt nogle af de første. Og vi har været særdeles tilfreds med samarbejdet. Det er dejligt nemt og bekvemt, at vi ikke længere selv skal holde øje med tingene. Både indkaldelser og refusioner kører helt automatisk, så det er simpelthen bare en fornøjelse. Det har lettet vores arbejdsgang en hel del, og det betyder meget i en lille virksomhed som vores. Så jeg kan helt sikkert godt anbefale andre virksomheder at lave en AMU Total-aftale. Det er bare så meget nemmere – helt enkelt, lyder det fra Michael Ørgaard Andersen fra Thy Container Service A/S.