BOOM i byggebranchen skaber øget efterspørgsel på dygtige faglærte

13. juli 2021

På trods af at Coronakrisen har ramt mange virksomheder hårdt, så er aktiviteten i bygge- og anlægsbranchen steget. Det er en tendens, der forventes at fortsætte langt ud i fremtiden, og derfor er der akut behov for, at få tilført flere dygtige faglærte til branchen. Det gælder ikke mindst lokalt, hvor især murerfirmaerne sukker efter flere lærlinge.

Til trods for flotte lokale optagstal på erhvervsuddannelserne, bimler alarmklokkerne i det fjerne. Skal vi kunne imødekomme efterspørgslen på faglært arbejdskraft lokalt, er det tvingende nødvendigt, at endnu flere unge vælger en erhvervsuddannelse. EUC Nordvest har, i samarbejde med ni nordjyske erhvervsskoler, lavet en analyse af hvilke udfordringer, Region Nordjylland står over for i den sammenhæng, og her er konklusionen klar: Skal vi bibeholde den nuværende erhvervssammensætning i regionen, kræver det en bedre balance mellem de personer, der forlader arbejdsmarkedet, og de personer der tilgår arbejdsmarkedet i de kommende år – ikke blot i antal, men også i forhold til uddannelsesprofiler.

- Der er behov for flere faglærte inden for flere brancher, men nogle af de uddannelser, hvor behovet for flere elever er udtalt allerede nu, er byggeuddannelserne. Selvom vi faktisk har et fint optag, så er vi allerede nu udfordret på at imødekomme de lokale virksomheders efterspørgsel på lærlinge, og vi håber derfor helt klart, at endnu flere unge vil kigge i vores retning, når de skal vælge uddannelse. Da ungdomsårgangene bliver mindre i de kommende år, er der ligeledes behov for, at gruppen af ufaglærte får øjnene op for, hvilke muligheder en uddannelse inden for byggeri åbner for. Det er kort og godt helt afgørende, at vi holder gang i ”fødekæden”, så vi kan fremtidssikre erhvervet lokalt, lyder det fra uddannelseschef Jan Christensen fra Byggeri på EUC Nordvest.

Appel fra erhvervslivet

Spørger man formændene fra Dansk Byggeri’s to lokalforeninger, Byg Morsø og Byg Thy, er der fuld tilslutning til uddannelseschefens appel.

- Hvis jeg tager udgangspunkt i mit eget erhverv, så ser fremtidsudsigterne for murersvende utrolig positive ud. De kommende svende kan næsten med sikkerhed regne med fuldtidsarbejde til en god løn, der ligger over middel sammenlignet med mange andre erhverv. Og er man villig til at rejse efter opgaverne, er der endda mulighed for at tjene rigtig mange penge, for efterspørgslen på faglærte murere er stor i hele landet. Det betyder også, at udsigterne til at få en læreplads er særdeles gode. Vi kan mærke, at der allerede nu er stor efterspørgsel på dygtige lærlinge blandt de lokale murerfirmaer, så har man flair for godt håndværk og ønsker en uddannelse, der er i høj kurs på fremtidens arbejdsmarked, så bør man helt sikkert skele til byggeriuddannelserne, lyder det fra murermester og formand for BYG Morsø, Poul Bak Pedersen.

Nogenlunde enslydende er meldingen fra tømrermester og formand for BYG Thy, Jan Smed.

- De lokale tømrere har utrolig travlt, og vi kan tydeligt se, at der bliver brug for endnu flere svende fremadrettet, så det er vigtigt, at vi får de unge til at søge de lærepladser, der er rundt omkring. På samme måde er det også vigtigt, at tømrermestrene fortsat tager mange lærlinge ind, så der hele tiden er balance mellem udbud og efterspørgsel. Tømreruddannelsen er populær i vores område, og generelt er søgningen rigtig god. Der er ingen tvivl om, at der er kommet ekstra skub i det, efter vi begyndte at afvikle Skills på Store Torv i Thisted. Det har helt klart øget populariteten, at de besøgende på den måde er blevet præsenteret for faget ’in action’. Desværre har vi jo, grundet Corona, ikke kunne afvikle arrangementet de sidste par år, så det kommer helt sikkert til at kræve en ekstra indsats at fastholde momentum. Og det er tvingende nødvendigt, at vi fastholder den positive udvikling, for alle prognoser viser jo, at vi kommer til at mangle tømrersvende i de kommende år, hvis ikke vi får endnu flere til at vælge dén vej, slutter Jan Smed.