Danmarks første klejnsmed med specialisering i robotsvejsning er udlært

2. nov. 2020

Det er ikke mere end godt og vel et års tid siden, at EUC Nordvest i Thisted, som den første skole i landet, kunne udbyde specialefaget ’Robotsvejsning’. I dag kunne skolen så overrække svendebeviset til klejnsmed Peter Løth fra Tårs, der kan bryste sig af at være Danmarks første klejnsmed med specialisering i robotsvejsning.

Normalt tager uddannelsen til klejnsmed m. specialisering i robotsvejsning 3½ år, men da Peter Løth i forvejen var uddannet murer og havde fem års erfaring fra metalindustrien, afgjorde en realkompetencevurdering, at han kunne påbegynde uddannelsen som voksenlærling med en god portion merit.

Motivationen for at vende tilbage til skolebænken opstod, da Peter Løth begyndte at gøre sig overvejelser omkring fremtiden. Samtidig var beslutningen godt tilskyndet af, at hans arbejdsgiver, ØRUM-Smeden i Tårs, gerne ville investere i et kompetenceløft til en skønnet medarbejder.

Hvis jeg skal arbejde, til jeg bliver 70, skal det ikke være ved at stå på et stillads i 50 år. Det ville jeg ikke kunne holde til. Men et arbejde som smed, hvor man arbejder med robotter og computere, dét kan man holde til i mange år. I dag skal man jo have papir på alt, og jeg var ansat hos ØRUM som ufaglært, så da jeg hørte, om det nye speciale, var jeg helt klart interesseret…men udsigten til at skulle gå ned på lærlingeløn var uoverskuelig. Så da mit firma tilbød at supplere, så jeg kunne tage uddannelsen med fuld løn, slog jeg til med det samme. Og det er jo heldigvis gået rigtig godt – jeg afsluttede med et 10-tal, fortæller Peter Løth.

EUC Nordvest har selv været primus motor for udviklingen af det nye speciale, der er udviklet på foranledning af en massiv efterspørgsel fra branchen og i samarbejde med Cimbria, Sjørring Maskinfabrik, Bramidan, Migatronic og Valk Welding.

Antallet af svejserobotter i de danske virksomheder er i stærk vækst, og automatisering bliver i stadigt stigende grad en nødvendighed som følge af manglen på faglærte svejsere. Mange virksomheder efterspørger derfor smede med særlige kompetencer inden for robotsvejsning. Det var baggrunden for, at vi satte os ned med en række førende virksomheder fra branchen og udviklede det nye speciale, hvor eleverne arbejder meget målrettet med robotsvejsning og kommer hele vejen rundt om både betjening, programmering, fiksturer, optimering, kvalitet og offline-programmering. Og med Peters forløb, og ikke mindst hans flotte svendeprøve, har vi uden tvivl fået en god rollemodel for det nye speciale, lyder det fra uddannelseschef Steen Bojsen Jensen fra ’Metal og Teknologi’ på EUC Nordvest.

 

Lotte Heshe, 2. nov. 2020