Elever anlægger æbleplantage i bæredygtighedens navn

20. august 2021

Plant Et Æbletræ01

Bæredygtig udvikling er et tema, der står højt på agendaen hos EUC Nordvest. Skolens grundholdning er, at skolens elever skal være en del af fremtidens løsning på de klima- og ressourcemæssige udfordringer, og derfor er det helt afgørende, at eleverne også får den fornødne viden om og erfaring med bæredygtig udvikling, så de kan bidrage med at løfte Danmark i en grønnere retning.

Denne proces startede, for GF1-elevernes vedkommende, i mandags, hvor skolen havde arrangeret en ’Earth Overshoot’-temadag. Her blev eleverne blandt andet introduceret til indehaver Lars Riis fra ELSK, som holdt et spændende oplæg om udfordringerne i tøjbranchen, og om ELSK’s tilgang til bæredygtig produktion, ligesom de i løbet af dagen fik indblik i de udfordringer og muligheder, de enkelte fagområder står over for i relation til emnet.

- Det er jo ting, vi egentlig godt ved og har hørt om før, og noget som der fylder mere og mere i vores generation, men man kan alligevel ikke undgå at blive lidt chokeret, når man hører nogle af de konkrete eksempler og konsekvenser. Jeg synes, at det er fedt, at skolen laver et arrangement som det her, hvor vi kan få lov at gå i dybden med det, og hvor det også bliver relateret til vores specifikke fag, lyder det fra GF1-elev Frederikke Jensen fra Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser.

Socialt samvær kombineret med bæredygtigt initiativ

Midt på ugen var det så tid til den årlige GF1-dag, hvor hele GF1-afdelingen mødes til et socialt arrangement på Nordic Food College. Her skulle eleverne rundt på en række forskellige poster, der både havde til formål at introducere dem til de forskellige erhvervsfag og til at ”kitte dem sammen” socialt, så de kunne lære hinanden at kende på tværs af uddannelsesretninger.

- GF1 handler om at introducere eleverne til de forskellige erhvervsfag, så de bliver sikre på deres valg og samtidig er vidende om de mange muligheder og alternativer inden for erhvervsuddannelserne. Derfor var alle de forskellige erhvervsretninger repræsenteret på posterne, hvor eleverne blandt andet skulle løse opgaver som at skifte hjul på en bil, samle elektronik, løse en tømreropgave og så videre. Samtidig var der også poster, der udelukkende havde til formål at skabe fysiske udfoldelser, få smilet frem og teste samarbejdsevnerne. Det var en god blanding, fortæller afdelingsleder for GF1-afdelingen, Marianne Svenningsen.

På én af posterne lød opgaven at plante et æbletræ, for herigennem at give et konkret bidrag til CO2-regnskabet og bidrage til etableringen af en ny æbleplantage. I løbet af dagen blev de første 175 træer plantet, og planen er nu, at skolen i de kommende år vil gentage denne del, så Nordic Food College med tiden får etableret en stor æbleplantage med mange forskellige æblesorter på matriklen.

- Vi har haft en del fokus på bæredygtighed, så det giver jo god mening at skulle plante sådan et træ. Og det er da meget fedt, at når man kører forbi herovre, så kan man sige, at man har været med til at plante de træer, konstaterer GF1-elev Mikkel Nørgaard Lyndrup fra Byggeri.