Elevrådskonference er endnu et skridt mod
stærkere elevdemokrati på EUC Nordvest

1. dec. 2023

Hovedelevrådskonference (1)

EUC Nordvest har netop afholdt en succesfuld 24 timers-konference på Hotel Hanstholm for skolens hovedelevråd. Konferencen var et vigtigt skridt på vejen mod at sikre et godt og velfungerende elevdemokrati på skolen, og blandt både elever og ledelse er der bred enighed om, at det var en udbytterig konference, der helt sikkert skal gentages.

EUC Nordvest har de sidste par år arbejdet strategisk og målrettet på at få skabt en god og robust elevrådsstruktur med velfungerende elevråd i alle afdelinger. Skolen har – på tværs af sine mange afdelinger - etableret i alt otte elevråd, der sammen med den lokale ledelse skal arbejde med fx trivsel, skolemiljø, elevønsker og øvrige elevrådsopgaver på afdelingsniveau. Herudover har de lokale elevråd udpeget hver to repræsentanter til hovedelevrådet, hvor også repræsentanter fra ledelsen, heriblandt direktør Hans Chr. Jeppesen, deltager. Det var netop hovedelevrådet, der var sat i stævne på Hotel Hanstholm til 24 timer med gode drøftelser og indsigter samt socialt samvær.
- Vi nåede ganske bredt omkring i det døgn, vi havde til rådighed. Vi havde bl.a. nogle gode drøftelser om, hvilke verdensmål vi fremadrettet skal prioritere at arbejde med som skole, og vi fik i den sammenhæng valgt elevrepræsentanterne til vores nyetablerede Verdensmålsråd. Herudover drøftede vi – med afsæt i de seneste elevundersøgelser – undervisningsmiljø, elevtrivsel og onboarding, ligesom vi fik besøg af Erhvervsskolernes Elevorganisation. Jeg har kun ros til overs for elevernes måde at deltage på – de gjorde det virkelig godt. De deltog aktivt i debatterne og kom med konstruktive bidrag, værdifuld viden og bidrog også med flere øjenåbnere, så jeg føler virkelig, at vi har fået udbytte af konferencen, fortæller direktør Hans Chr. Jeppesen.
Hovedelevrådsformand og HTX-elev Sena Civic var også begejstret for det nye initiativ.
- Dét, at vi havde 24 timer sammen, gjorde, at vi ikke var tidspresset, men derimod havde tid til at komme mere i dybden med emnerne. Vi fik debatteret meget mere, end hvad der er tid til på et traditionelt hovedelevrådsmøde. Der var rig mulighed for at komme med input, og folk var virkelig gode til at byde ind. Om aftenen var der arrangeret fællesaktiviteter, hvor elever og ledere hyggede sig sammen med forskellige spil. Det var rigtig hyggeligt, og det var helt sikkert med til at skabe et tættere bånd både mellem os elever, men også ledelse og elever imellem, lyder det fra Sena Civic.
Dén betragtning er hovedelevrådsrepræsentant og murerelev Benjamin Hansen helt enig i.
- Det var en virkelig vellykket konference. Vi kom omkring en masse gode punkter og fik talt om de ting, vi skulle. Samtidig var det rart, at det ikke var så alvorligt alle 24 timer, men at der også var afsat tid til hygge med god mad og forskellige spil. Man følte virkelig, at hér var direktørhatten lagt på hylden, og alle deltog og bidrog ligeværdigt. Det var helt igennem hyggeligt, og jeg synes bestemt, at den her måde at gøre tingene på er rigtig god, så det kan vi roligt gentage, slutter Benjamin Hansen.