Ét skridt nærmere en ungdoms-uddannelse 

1. april 2022

Mathias og Mai red.

Ca. 50 elever fra FGU Nordvest i Thisted er i disse dage i fuld gang med at bygge bæredygtige ’Tiny Houses’ hos Byggeri på EUC Nordvest. Et forløb, der både giver eleverne et godt indblik særligt i tømrer- og smedefagene, og som samtidig giver dem gode forudsætninger for at få afklaret, om en erhvervsuddannelse skal være næste step.

EUC Nordvests Tiny Houses-forløb er en del af EU Socialfondsprojektet ’Bæredygtige løsninger og bæredygtige overgange’, hvis formål er at skabe større synlighed omkring STEM-uddannelserne (Science, Technology, Engineering, Mathematics). FGU Nordvest har valgt at invitere elever fra alle hold med til forløbet, da man ikke behøver at have en interesse for tømrerfaget for at få udbytte af forløbet.

- Mange af de elever, der går på ’Byg, bolig og anlæg’ hos os, har planer om senere at skulle på Byggeri på EUC Nordvest, og for dem har det stor værdi, at de kan komme ud og se stedet, opleve miljøet, lære rutinerne og møde underviserne, inden de selv skal begynde på skolen. Det giver en form for tryghed og skaber en lettere overgang for dem. Men også de elever, der går på vores øvrige hold får udbytte af det. Nogle af dem får måske øjnene op for, at det også kunne være en vej at gå. De lærer i hvert fald, at det ikke er så farligt at kaste sig over nye ting – de går virkelig ind i det og giver det en skalle, fastslår faglærer Asbjørn Levemand Grove fra FGU Nordvest.

Indsigt, inspiration og afklaring

Ud over Tiny Houses-forløbet arbejder de to skoler sammen om individuelle kombinationsforløb, hvor FGU Nordvests elever, for en periode, får mulighed for at følge undervisningen på en selvvalgt erhvervsuddannelse på EUC Nordvest. FGU-elev Mathias Bagge Nørgaard har tidligere været i kombinationsforløb på tømreruddannelsen og er nu vendt tilbage for at bygge Tiny Houses.

- I mit kombinationsforløb fulgte jeg GF2-undervisningen på tømreruddannelsen i en uge, og det gav et virkelig godt indblik i dagligdagen og rutinerne på skolen. På Tiny Houses-forløbet lærer jeg om uddannelsen på en anden måde. Her er jeg sammen med dem, jeg kender, og vi får lov til at bygge noget op helt fra bunden og være med i hele processen fra start til slut. Det har gjort, at jeg har fået afprøvet en del flere metoder og teknikker end på kombinationsforløbet, og det er ret fedt. Forløbene har kun gjort mig endnu mere sikker på, at det er den her vej, jeg skal, fortæller Mathias Bagge Nørgaard.

FGU-elev Mai Iversen Nielsens drøm er at komme ind på pædagoguddannelsen, men hun føler alligevel, at det har været udbytterigt at være med i forløbet.

- Det har været en fed og anderledes måde at lære om bæredygtighed på. Det at man arbejder med det på en praktisk måde og bruger hænderne gør, at man får øjnene op for tingene på en anden måde - man lærer at se muligheder. Jeg kan godt lide at gå og lave små projekter i fritiden, og jeg ved allerede nu, at jeg vil i gang med at bygge en skoreol af noget pind, vi har liggende. Det har været fedt at komme ud og gå fra teori til praksis. Meget af det, jeg har lært i matematik om udregninger og geometri, giver pludselig mening på en helt anden måde. Nu er det ikke længere bare tal og streger på et stykke papir, men noget, der kan bruges i virkeligheden. Og så har jeg ikke mindst fundet ud af, at jeg er meget omstillingsparat og god til at tage ja-hatten på og bare gå i gang - også selvom jeg er på lidt ukendt grund, fortæller Mai Iversen Nielsen.

Forløbet afsluttes med en fernisering for elever og forældre, og herefter overdrages elevernes Tiny Houses til FGU Nordvest, så eleverne altid vil have et synligt bevis for den flotte indsats, de har leveret i forløbet.

Tiny Houses1
Tiny Houses2