EUC Nordvest etablerer verdensmålsråd

10. august 2023

Kronborgvej Indgang

Som UNESCO Verdensmålsskole, er bæredygtighed og verdensmål en integreret del af EUC Nordvests virke
– det gælder både i relation til bæredygtige tiltag i den daglige drift og til at have et bæredygtigt fokus i den daglige undervisning i alle afdelinger. Nu tager EUC Nordvest skridtet videre og opretter et decideret Verdensmålsråd, der med afsæt i udvalgte delmål skal komme med idéer og anbefalinger til, hvordan skolen fremadrettet skal bidrage til realiseringen af disse mål.

Det kommende Verdensmålsråd har to formål: 1) At fremme bæredygtige tiltag i organisationen 2) At sikre elevperspektivet i de aktiviteter, der søsættes. Verdensmålsrådet kommer til at bestå af repræsentanter fra skolens hovedelevråd, medarbejdere og ledelse.

- Verdensmålsrådet skal være et forum, hvor idéer, debatter og inspiration kan flyde frit. Rådet har ingen beslutningskompetence, men skal være en rådgivende instans og inspirationskilde for skolens ledelse og bestyrelse i forhold til nye tiltag og aktiviteter inden for bæredygtighed. Elevinddragelse har altid været en prioritet for EUC Nordvest, og Verdensmålsrådet er ingen undtagelse. Med Verdensmålsrådet giver vi eleverne en unik mulighed for at gøre deres stemme gældende og få indflydelse på, hvordan vi som skole skal gå forrest i det vigtige arbejde med at skabe bæredygtige løsninger, fortæller direktør Hans Chr. Jeppesen fra EUC Nordvest.

Fokus på seks udvalgte verdensmål
Da EUC Nordvest, tilbage i 2020, blev godkendt som UNESCO Verdensmålsskole, udpegede ledelsen seks verdensmål som primært fokusområde:

  • Kvalitetsuddannelse
  • Ligestilling mellem kønnene
  • Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Industri, innovation og infrastruktur
  • Ansvarligt forbrug og produktion
  • Klimaindsats

- Vi kan ikke, som institution, jagte alle 17 verdensmål og 169 delmål, så vi har valgt at koncentrere os om dem, det – for os som skole - giver bedst mening at arbejde med. Det vil således være med afsæt i disse seks verdensmål, at vores kommende verdensmålsråd skal boltre sig og komme med idéer til nye bæredygtige initiativer. Jeg har store forventninger og glæder mig meget til at se, hvad der kommer ud af indsatsen, slutter Hans Chr. Jeppesen.

Elevrepræsentanterne i EUC Nordvests Verdensmålsråd vil blive udpeget af skolens hovedelevråd, som tiltræder ultimo august. Forventningen er, at det nye verdensmålsråd vil være sammensat og klar til at trække i arbejdstøjet i starten af september.