euc nordvest-faglærer hitter på youtube 

16. marts 2022

Peter Valberg

Faglærer Peter Valberg, fra Strøm og IT på EUC Nordvest, er manden bag en særdeles populær YouTube-kanal, der stiller en lang række undervisningsforløb, inden for bl.a. matematik, fysik, elektroteknik og el-teori, til rådighed. Emner, der har vist sig at have et stort online-publikum.

Peter Valberg underviser pt. på et hold med blot 20 elever, men hans ”publikum” er langt større, hvis man regner hans YouTube-kanal, ’Peter Valberg’, med. Her har han pt. mere end 800 faste abonnenter –  antallet er fortsat stigende – og hertil kommer en lang række brugere, der benytter videoerne uden at være faste abonnenter. Ud over Peters egne elever, tæller brugerne både elever og undervisere fra andre skoler og andre uddannelser samt folk, der blot har en interesse i emnerne. Peter Valbergs videoproduktion tog for alvor fart, da Corona ramte landet, og online-undervisning for en periode blev den nye hverdag for skolens elever.

- Det var ikke kun nye tider for eleverne. Jeg har 20 års undervisningserfaring, men jeg havde ingen erfaring med online-undervisning. For mig virkede det helt uoverskueligt – og en smule angstprovokerende - at skulle sidde og stirre ind i en skærm dagen lang, så jeg valgte at bruge min forberedelsestid på at lave en video om morgendagens emne til mine elever. Næste morgen mødtes jeg så med eleverne på Teams, hvor jeg introducerede dem til dagens emne, bad dem se videoen og løse en række opgaver i relation dertil. De kunne selvfølgelig kontakte mig løbende via Teams, men ellers havde vi tre faste Teams-møder i løbet af dagen, og mens eleverne så undervisningsvideo eller løste opgaver, kunne jeg jo så bruge den mellemliggende tid til at producere næste dags video. Det var ren dogme-produktion, hvor jeg stod ved et plastikhavebord og havde telefonen til at ligge og optage på autofokus – men det fungerede, fortæller Peter Valberg.

Et værdifuldt supplement

Efterfølgende har videoerne vist sig at være en kæmpe gevinst for undervisningen. Selvom eleverne for længst er tilbage på skolen, anvendes Peters videoer fortsat i stor stil som supplement til undervisningen i klasselokaler og værksteder.

- Jeg bruger ofte videoerne til at genopfriske pensum, når jeg skal skrive rapport, eller når jeg laver en installation og har brug for hurtigt at kunne finde noget specifik information om emnet. Og de var også en stor hjælp, da jeg lå hjemme med Corona, for så kunne jeg stadig lære om de emner, de andre lærte om, mens jeg var væk. Alle videoer er tidskodede, så når jeg tager notater til de forskellige emner, har jeg altid mulighed for at henvise til et specifikt tidspunkt i en given video, og så kan jeg hurtigt finde den relevante information om emnet. Det fungerer glimrende. Indholdet er godt og informativt, og så er det bare federe at se en video end at bladre i en teoribog, lyder det fra elektrikerelev Leif Mulvad.

Peter har foreløbig lagt 170 undervisningsvideoer op, men flere er på vej. Således er det Peters klare ambition at få dækket hele sit pensum med YouTube-undervisningsvideoer. Også Peters kollega, Casper Sanderhof, er hoppet med på dillen. Han kreerer Youtube-videoer om emner som netværksteori, operativsystemer og programmering med mere, som han distribuerer via sin YouTube-kanal: ’IT Made Easy’.

- Jeg bruger ofte videoer som ’lektier’ til eleverne. Så har de et forhåndskendskab til emnet, når de møder ind næste dag, og det giver grobund for mindre tavleundervisning og mere gruppearbejde, hvilket både giver en bedre læring og bidrager til at styrke det sociale aspekt, forklarer Casper Sandenhof.

De to faglærere oplever begge, at videoerne er et værdifuldt supplement til den traditionelle undervisning, og derfor betragter de dem også som en naturlig del af læringsmaterialerne, som de fortsat vil prioritere højt. Således kan EUC Nordvests elever – og alle øvrige interesserede – se frem til endnu flere spændende videoproduktioner fra Peter Valberg og Casper Sandenhofs hånd.

Elektrikerlærling