EUC Nordvest omrokerer i ledelsen

19. april 2024

Torben Ladefoged 1080

Torben Ladefoged tiltræder pr. dags dato som ny uddannelseschef for afdelingerne ’Metal og Teknologi’ og ’Auto’ på EUC Nordvest. Det bliver et goddag til nye fagområder og et farvel til tidligere fagområder, idet Torben Ladefoged i samme ombæring fratræder stillingen som uddannelseschef for afdelingerne ’Byggeri’ samt ’Strøm og IT’.

Grundet en længerevarende – og fortsat igangværende – sygdomsperiode er Steen Bojsen Jensen netop fratrådt stillingen som uddannelseschef for ’Metal og Teknologi’ samt ’Auto’. Der er behov for, at Steen Bojsen Jensen kan koncentrere sig fuldt ud om at blive rask igen, hvilket ikke er foreneligt med at have ledelsesansvar for de to afdelinger.

Det er nogle beklagelige omstændigheder, der ligger til grund for denne ledelsesrokering, og vi er selvsagt ærgerlige over at skulle tage afsked med en kapacitet som Steen. Til gengæld glæder vi os i dén grad over at kunne afsløre, at det bliver uddannelseschef Torben Ladefoged, der kommer til at bære stafetten videre. Torben kommer fra en stilling som uddannelseschef for ’Byggeri’ og ’Strøm og IT’. Han er en erfaren leder med mangeårig ansættelse hos os, og han har allerede indgående erfaring med fagområderne i ’Metal og Teknologi’ og ’Auto’, da han har fungeret som stedfortræder for Steen under hans sygdomsperiode. Det er således kompetente kræfter, der overtager ledelsen af de to afdelinger, fastslår direktør Hans Chr. Jeppesen fra EUC Nordvest.

Omrokeringen betyder, at EUC Nordvest skal have ansat en ny leder for afdelingerne ’Byggeri’ og ’Strøm og IT’. Processen er allerede igangsat, og indtil den nye leder er fundet, vil Torben Ladefoged fortsat bidrage med sin ekspertise og støtte, ligesom udvalgte repræsentanter fra den øvrige ledelse vil arbejde tæt sammen for at sikre stabilitet og en fortsat høj kvalitet i undervisningen i de berørte afdelinger.