Fire nye dykkeruddannelser godkendt  

16. september 2022

Dykkeruddannelser

Et bredt flertal i Folketinget har indgået aftale om etablering af fire nye erhvervsdykker-uddannelser, der kan være med til at ruste Danmark endnu bedre i den grønne omstilling. Fra branchens side anbefales det, at de nye dykkeruddannelser placeres på Fiskeriskolen i Thyborøn, og på EUC Nordvest, som Fiskeriskolen hører under, afventer man nu spændt, om der bliver lyttet til branchens ønsker, når udbuddet skal placeres.

Den danske erhvervsdykkerbranche yder et vigtigt bidrag til den grønne omstilling i forbindelse med etableringen af off-shore-aktiviteter som fx vindmølleparker og energiøer m.m. Tidligere har det været Forsvaret, der har varetaget uddannelsen af erhvervsdykkere i Danmark, men over tid har Forsvarets dykkeruddannelser og erhvervets krav og behov udviklet sig i hver sin retning, hvorfor de danske leverandører af erhvervsdykkere efterhånden har svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft, der modsvarer branchens behov.

Et bredt politisk flertal har nu valgt at imødekomme de ændrede behov med etableringen af hele fire nye dykkeruddannelser:

  • Overfladeforsynet, 30 meter
  • Overfladeforsynet, 50 meter
  • Blandingsgas, 80 meter
  • Dykkerleder

Rekrutteringen af erhvervsdykkere sker i dag primært blandt faglærte, og derfor har man valgt, at uddannelserne skal udbydes inden for AMU-systemet, hvor rekrutteringen kan målrettes personer med en håndværksmæssig baggrund.

Hele Danmark som optagsområde
Spørger man direktør Hans Chr. Jeppesen fra EUC Nordvest, giver det rigtig god mening, at de nye dykkeruddannelser placeres på Fiskeriskolen i Thyborøn.

- Som skole har vi gennem de seneste fire år været med i en stor del af det indledende arbejde vedrørende etableringen af de nye dykkeruddannelser, og vi føler uden tvivl, at vi har et stort aktiv i, at de nu bliver en realitet. Samtidig kan vi se nogle fantastiske synergier mellem de aktiviteter, der allerede pågår på Fiskeriskolen og indholdet på de nye uddannelser. Vi uddanner jo fx i navigation, søsikkerhed, dykkerrelateret førstehjælp og medicinkiste med mere, så der ligger allerede nogle helt naturlige snitflader. Ligesom branchen, synes jeg således, at det vil være helt naturligt at udbuddet af de nye dykkeruddannelser kommer til at ligge hos Fiskeriskolen. Vi er mobile og agile og vant til at afvikle kurser og efteruddannelser over hele landet, og vi er mere end klar til at løfte opgaven med at sikre hele Danmark adgang til de nye erhvervsdykkeruddannelser, lyder det fra Hans Chr. Jeppesen.

På billedet ses (fra venstre): Direktør Jørn Asmussen fra CG Jensen, direktør Rasmus Normann Andersen fra JD-Contractor A/S, direktør Hans Chr. Jeppesen fra EUC Nordvest samt chefkonsulent Michael Boas Pedersen fra Dansk Industri, i forbindelse med deres foretræde for Børne- og Undervisningsudvalget forud for godkendelsen.