visionære udviklingsplaner og nyt navn:

Fiskeriskolen i thyborøn bliver til north sea college

18. april 2023

Ministerbesøg På North Sea College

Gennem de seneste seks måneder har Fiskeriskolens ledelse og medarbejdere, i samarbejde med skolens bestyrelse og Danmarks Fiskeriforening m.fl., arbejdet intensivt med udviklingen af en ny visionær strategi for aktiviteterne i Thyborøn. En strategi, der favner bredere end erhvervsfiskeruddannelsen, idet man i den nye strategi skifter fokus til ’havet som arbejdsplads’. Et skifte der bl.a. indebærer, at ’Fiskeriskolen’ skifter navn til ’North Sea College’.

Skolen i Thyborøn er kendt for at være landsskole for uddannelsen til erhvervsfisker, men både realiteter og ambitioner rækker længere end dette. North Sea College skal være det naturlige uddannelsescenter for arbejdspladser på havet, og det indebærer både tilgang af nye uddannelsesaktiviteter, nye undervisningsformer, fornyet skolemiljø, øget internationalt sigte samt nye samarbejdspartnere.

- Siden 2009 har vi – som eneste skole i landet - udbudt erhvervsfiskeruddannelsen, og gennem årene er der kommet nye uddannelser til, som vi ligeledes er eneudbyder af. Først uddannelsen til fiskehandler og senest uddannelsen til erhvervsdykker. Dertil kommer, at vi udbyder en lang række kurser og efteruddannelse på det maritime område. Alt i alt er vi således allerede i dag en central spiller, når det kommer til uddannelser og kompetenceudvikling inden for de blå erhverv. Og dén rolle bliver kun mere fremtrædende fremadrettet, lover direktør Hans Chr. Jeppesen fra EUC Nordvest, som North Sea College er en del af.

Et unikt og bredt uddannelsesmiljø

Mulighederne for beskæftigelse inden for det maritime område er i disse år i voldsom vækst i takt med, at nye brancher og jobfunktioner vinder frem.

- Det bugner af vækstmuligheder i og omkring havet, hvor nye industrier inden for CO2-fangst, energi-øer og tangdyrkning med mere vinder frem. Det vil i kommende årtier skabe et massivt behov for uddannelse og kompetenceudvikling inden for det maritime område, og det er hér, North Sea College kommer ind i billedet. Vi tilbyder et visionært, dynamisk og internationalt orienteret uddannelsesmiljø, præget af høj faglighed, udvikling, diversitet og et skarpt bæredygtigt sigte. Samtidig har vi en klar ambition omkring udvikling af nye havnære uddannelser: Vi vil være med, hvor tingene sker, og vi er derfor også klar på at indgå i samarbejder med nye brancher og pilotsamarbejder med forskellige erhvervsparter, så vi sammen kan skabe nye fagligheder og nye, spændende uddannelsestilbud, fastslår Hans Chr. Jeppesen.

Begejstring hos ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Jacob Jensen, har netop været en tur forbi North Sea College for at høre mere om konceptet og visionerne, og han var særdeles positiv over skolens strategi.

- Jeg er meget optaget af, at vi har et bæredygtigt fiskerierhverv fremadrettet. Til det hører både en bæredygtig økonomi, at man passer på miljøet, og at man sikrer, at der er en rekruttering til erhvervet. Næste generations fiskere skal komme et sted fra, og det er bl.a. herfra. De unge mennesker skal have øjnene op for de moderne muligheder, der er inden for erhvervet, og når man laver noget, som man gør hér, så tror jeg også på, at der er en fremtid. Hele den synergi, der ligger i at indtænke nye uddannelser inden for det blå erhverv, det synes jeg er den helt rigtige vej at gå. Mange unge mennesker er ikke nødvendigvis så specifikke, om, hvad de præcis vil. Nogle er det. Også inden for fiskerierhvervet, hvor det ligger som en tradition i mange familier, men vi skal bredere ud. Et fiskerierhverv, som er meget smalt, er også sårbart, så vi skal have foldet mulighederne ud for en endnu større del af befolkningen. Når man, som her, samler flere forskellige typer maritime uddannelser, bliver de mange muligheder mere synlige: Hvis man ikke lige vil det ene, så kan man måske noget andet. Og når man har taget dét her forløb, så kan man faktisk gå videre med dét her. Den fleksibilitet tror jeg tiltaler rigtig mange unge. Det håber jeg i hvert fald, den gør, lød det fra ministeren.