Kursuscentret.nu udvider kursusudbuddet på Mors  

23. marts 2022

Mona Søe

Som noget nyt kan godschauffører og buschauffører nu forny deres EU-bevis på Mors. Kursuscentret.nu på EUC Nordvest har nemlig besluttet at udbyde de lovpligtige EU-recertificeringskurser for godschauffører og buschauffører fra Nordic Food College ved Nykøbing.

Hidtil har de lokale godschauffører og buschauffører måttet køre til Thisted for at få fornyet deres EU-bevis, men i erkendelsen af at mange af kursisterne kommer fra Mors, har kursuscentret.nu valgt at sikre et lokalt udbud af EU-recertificeringskurserne både i Thy og på Mors. 

- Det er lovpligtige kurser, som chaufførerne skal gennemføre for fortsat at måtte køre erhvervstransport. Det er et tilbud, de så at sige ikke kan sige nej til, og derfor handler det om at gøre det så enkelt for dem som muligt at tage kurset. Første kursus, der afvikles på Mors, er for godschauffører og ligger i perioden 16.-20. maj. Men når vi kommer til september og november, vil vi køre kurser for både godschauffører og buschauffører på Nordic Food College, fortæller uddannelseschef Mona Søe fra kursuscentret.nu.

Hun håber, at det nye tiltag vil nyde stor opbakning blandt chaufførerne både på Mors og i Salling, da den nye lokation uden tvivl vil gøre det langt nemmere for chauffører i begge områder at få fornyet det obligatoriske EU-bevis.

Det er da også en nyhed, der bringer glæde hos Vognmand Filtenborg i Nykøbing.

- Det lyder fantastisk. Vi har 40-50 chauffører, der alle skal have deres EU-bevis fornyet hvert 5. år. Så afhængigt af hvornår de enkelte beviser skal fornys, har vi ca. otte chauffører årligt, som skal afsted. Mange af vores chauffører bor på Mors, mens andre bor i Skive og Thy, og da vi har domicil i Nykøbing, vil det da være fantastisk, hvis de kan tage kurset her. Det vil helt sikkert gøre det hele meget nemmere for vores chauffører, så vi vil uden tvivl forsøge at planlægge recertificeringerne efter kursuscentrets udbud på Mors, lyder det fra Anita Filtenborg, der er medarbejdende hustru i Vognmand Filtenborg.

Bus