Lærepladsen i hus for langt de fleste

3. september 2021

EUC Nordvest 2 09929

EUC Nordvests lærepladsstatistik er særdeles positiv læsning. Hele 84% af de elever, der i juni afsluttede deres grundforløb på én af skolens erhvervsuddannelser, har fundet sig en læreplads.

Gennem årene er der skrevet mangt og meget om, hvor svært eleverne på erhvervsuddannelserne har haft ved at finde læreplads inden for deres fag. Men der er efterhånden løbet meget vand gennem åen, og således er det nu helt nye takter og langt mere positive konturer, der tegner sig, når man kigger på lærepladsstatistikkerne.

- Vi har arbejdet meget målrettet med lærepladsrekrutteringen for at sikre, at så stor en andel som muligt af vores elever, kan få en læreplads. Vi har blandt andet to fuldtidsansatte lære- og praktikpladskoordinatorer, der har ydet en kæmpe indsats i det opsøgende arbejde, og som samtidig står klar til at hjælpe virksomhederne med mange af de administrative ting, der skal styr på, så det bliver så enkelt og ligetil som muligt at indgå en uddannelsesaftale med vores elever. Samtidig gør både Stifinderteamet og vores undervisere meget for at klæde eleverne bedst muligt på i forhold til at lave ansøgninger, gå til jobsamtale og til generelt at blive klar til at indgå i dagligdagen på en arbejdsplads. Det er en samlet indsats, der må siges at have givet pote. Det er virkelig flot, at vi nu ligger helt oppe på 84% i lærepladsstatistikkerne, lyder det fra direktør Hans Chr. Jeppesen fra EUC Nordvest.

Skolepraktik som mellemstation

Der kan være flere årsager til, at en elev ikke lykkes med at finde en læreplads. Først og fremmest skal der være balance mellem udbud og efterspørgsel, så der er match mellem det grundforløb eleven har valgt og antallet af virksomheder i branchen, der mangler lærlinge. Den balance er der måske ikke altid lokalt, og har man ikke mulighed for at rive teltpælene op og rejse efter en læreplads, ja så kan det være en udfordring. En anden årsag kan ganske enkelt være, at eleven ikke ønsker at fortsætte i den valgte retning. Det er helt naturligt, at der skal prøves nogle ting af, når fremtiden skal planlægges, og det er ikke alle, der havner på rette hylde i første forsøg. Derfor er det også helt naturligt, at nogle elever vælger at skifte retning, når de står i overgangen fra grundforløb til hovedforløb.

- Uanset årsag bliver de elever, der endnu ikke har fundet en praktikplads, tilbudt at komme i skolepraktik. Ud over at de i skolepraktikken naturligvis skal lære deres fag i praksis, så foregår der også et intensivt og meget målrettet opsøgende arbejde i forhold til at kanalisere dem ud i erhvervslivet. Og det er vi faktisk ret gode til. Eleverne bliver løbende udsluset til lærepladser i erhvervslivet, og set hen over et halvår, siger vi farvel til langt størstedelen. Pt. har vi kun 16 elever i skolepraktik, hvilket jo er forsvindende få, når vi fordeler det ud på de mange forskellige uddannelser. Og flere af dem er i byggebranchen, hvor der er virkelige positive udsigter, så dem forventer vi faktisk at kunne sende ud i erhvervet i løbet af efteråret. På den måde fungerer skolepraktikken blot som en kvalificeret mellemstation for elevernes vej ud i erhvervet, fastslår praktikcenterleder Torben Ladefoged fra EUC Nordvest.

EUC Nordvest 1 05658