Lene Kjelgaard Jensen bliver ny uddannelseschef
for handelsgymnasierne i Thisted og Fjerritslev

3. august 2023

1080X470 Lene Kjelgaard

De seneste fire måneder har for Lene Kjelgaard Jensens vedkommende været præget af masser af velkendte men også nye arbejdsopgaver. Først og fremmest har fokus ligget på skoleårets afslutning med eksamener på alle årgange og afsked med årets studenter, og sideløbende hermed er de indledende manøvrer i forhold til at få udviklet en ny strategi igangsat.

- Det er for mig helt afgørende, at vi får udstukket en fælles, ambitiøs og tydelig retning for det, vi vil med vores elever. En retning, der sikrer eleverne en førsteklasses uddannelse i et spændende og attraktivt skolemiljø med dygtige undervisere, der brænder for at give eleverne den bedste ungdomsuddannelse. Vi har en spændende lærerstab med et godt mix af erfarne lærere og unge, forholdsvis nyuddannede lærere, som arbejder godt sammen, og som med stort engagement bidrager til at skabe et godt undervisningsmiljø for eleverne, så fundamentet er virkelig stærkt, fastslår Lene Kjelgaard Jensen.

Hun fortæller, at både ledelse og medarbejdere vil blive involveret i udviklingen af den nye strategi, hvor der bl.a. skal være skarpt fokus på integrationen af vigtige parametre som øget digitalisering og verdensmålsindsatser, og hvor der skal søsættes nye, spændende initiativer både i forhold til uddannelsens form og indhold, men også i forhold til det fysiske skolemiljø.

- Ambitionerne er høje, og jeg glæder mig meget til at tage hul på det hele. Jeg oplever en enorm stor opbakning fra både ledelse og medarbejdere i forhold til at kaste et nyt blik på tingene. Vi står med en virkelig spændende og perspektivrig ungdomsuddannelse, der kan det særlige, at den både kan give de unge mennesker kompetencerne til at læse videre og til at gå direkte ud og få ansættelse i det erhvervsliv, der har så hårdt brug for dem. Det forpligter, og derfor er en af mine fornemmeste opgaver også at sikre, at vi er i konstant udvikling, så vi også på den lange bane fastholder vores position som et attraktivt uddannelsestilbud, understreger Lene Kjelgaard Jensen.

Direktør Hans Chr. Jeppesen ser frem til at kunne fortsætte samarbejdet med Lene Kjelgaard Jensen.

- Jeg er overbevist om, at Lene er den helt rigtige til at stå i spidsen for den fortsatte udvikling af vores handelsgymnasier i Thisted og Fjerritslev, og jeg glæder mig til, at vi – i tæt samarbejde med medarbejderne – får genbesøgt vores strategi og givet den et brush-up, så vores handelsgymnasier fortsat er med helt fremme i forreste række i udbuddet af attraktive og populære ungdomsuddannelser, lyder det fra direktør Hans Chr. Jeppesen.